The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khảo sát thực tế tại Hà Nội
27/04/2019 - Lượt xem: 1804
Sáng 27/4, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tình hình kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

 

Ảnh: VGP/Gia Huy

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Trưởng đoàn công tác chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng chủ trì.

Tham dự có các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số cơ quan, đơn vị liên quan. 

Hà Nội đạt nhiều kết quả trong tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo của TP. Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Thủ đô Hà Nội và một số kết quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho thấy ngay sau khi Cương lĩnh 2011 có hiệu lực, xác định phát triển kinh tế là trung tâm, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung vào các chiến lực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch của Thành ủy.

Thành ủy Hà Nội nhận thấy, Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung 2011 của Đảng đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, tư duy khoa học và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Đảng. Cương lĩnh đã tiếp tục củng cố niềm tin trong Đảng và xã hội, đã định hướng, chỉ đạo và là động lực, nguyên nhân quyết định những kết quả to lớn đạt được trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và Thủ đô.

Hà Nội đã đạt được kết quả quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước (theo cách tính mới): Bình quân 3 năm 2016-2018 tăng 7,36% (giai đoạn 2011-2015 là 6,74%); dự kiến giai đoạn 2016-2020 tăng 7,37-7,45% đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra. GRDP năm 2018 đạt 906,5 nghìn tỷ đồng; GRDP/người đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.043 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố giai đoạn này đạt 14,05 tỷ USD (gấp 2,25 lần giai đoạn 2011-2015 và bằng 51,54% cả giai đoạn 1986-2015). Riêng năm 2018, Hà Nội thu hút 7,5 tỷ USD, là lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập.

Trong 3 năm 2016-2018, trên địa bàn Thành phố có gần 80 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, lũy kế số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn đến hết năm 2018 là trên 255 nghìn doanh nghiệp.

Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chỉ số CPI của Hà Nội năm 2018 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (cao nhất từ trước tới nay, tăng 15 bậc so với năm 2015 và tăng 42 bậc so với năm 2012), hoàn thành sớm 2 năm so với mục tiêu của nhiệm kỳ.

Kinh tế của Hà Nội có bước phát triển toàn diện, tuy nhiên kinh tế tri thức và ứng dụng công nghệ cao chưa phát triển mạnh; chất lượng tăng trưởng, một số chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành còn chậm so với yêu cầu; hiệu quả hợp tác Vùng chưa rõ ràng.

Hà Nội thực sự là Thành phố đang vươn lên

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành uỷ, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao sự trao đổi thẳng thắng tại hội nghị của Hà Nội và những nỗ lực phấn đấu, kết quả đạt được của Thành phố qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thường trực Ban bí thư cho biết, Đoàn công tác cảm nhận rõ Hà Nội nghiêm túc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng triển khai trên thực tế đạt nhiều kết quả qua các con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, thể hiện qua thay đổi ở bộ mặt đô thị của Hà Nội.

"Những kết quả đạt được cho thấy Hà Nội thực sự là Thành phố đang vươn lên", Trưởng đoàn công tác đánh giá.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của TP. Hà Nội trên một số lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Hà Nội cần tập trung lãnh đạo như: Hà Nội cần phải đi nhanh hơn về kinh tế tri thức, giải quyết các vấn đề về môi trường, cần nằm trong những địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh theo hướng không chỉ để thu hút đầu tư mà còn để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trưởng đoàn công tác cũng nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và đề nghị người đứng đầu phải nghiêm túc thì công tác cán bộ mới đạt hiệu quả. Bên cạnh đó Trưởng đoàn công tác đề nghị Hà Nội làm rõ hơn một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN; cải cách tư pháp, vấn đề phát triển văn hóa - xã hội...

Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của TP. Hà Nội, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG