The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp
10/04/2019 - Lượt xem: 1826
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép với triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 22-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung những nội dung có liên quan đến pháp luật lao động, ý thức tuân thủ pháp luật đối với công nhân lao động, cán bộ quản lý, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn cơ sở. Qua đó, góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường cho người lao động và quần chúng nhân dân.

 

Sau 10 năm triển khai hiện đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là chủ doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh được nâng cao; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho chủ doanh nghiệp và người lao động được đẩy mạnh, hạn chế được tình trạng tranh chấp lao động, đình công tự phát xảy ra trên địa bàn tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm chăm lo… Việc chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động có tiến bộ. Nhiều doanh nghiệp nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với sự ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Hệ thống chính sách, pháp luật về quan hệ lao động và các chính sách có quan ngày càng được hoàn thiện, như: Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, tổ chức bộ máy, biên chế được sắp xếp rà soát, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước về lao động, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện đề án và tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ hòa giải, trọng tài lao động… đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lao động; giải quyết thỏa đáng hơn về quyền và lợi ích của người lao động, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Trong 10 năm (2008 - 2018), số công nhân, viên chức, lao động được tuyên truyền, vận động nâng cao trình độ học vấn là 34.947 người (chiếm 556%); nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là 36.348 người (chiếm 58%); nâng cao hiểu biết pháp luật là 46.685 người (chiếm 75%); nâng cao về kỹ năng sống là 30.019 người (chiếm 48%). Kết quả, số công nhân, viên chức, lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn là 7.769 người (chiếm 12%); nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là 15.717 người (chiếm 25%); ngoại ngữ là 2.478 người, tin học là 3.986 người; thi tay nghề thợ giỏi là 1.890 người.

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn, đảng viên, phát triển công đoàn cơ sở, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp được quan tâm và có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Từ năm 2008 - 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp mới 21.246 đoàn viên công đoàn; số đoàn viên tăng thực tế là 11.960 đoàn viên; số đoàn viên giảm thực tế là 9.286 đoàn viên; phát triển, thành lập 366 công đoàn cơ sở; số công đoàn cơ sở tăng thực tế là 308 đơn vị (tính cả chia tách, chuyển đến, tiếp nhận và thành lập mới). Đến cuối năm 2018, tổng số đoàn viên hiện có 56.100 đoàn viên/57.959 công nhân viên chức, lao động và 1.724 công đoàn cơ sở trên toàn tỉnh; tỷ lệ tập hợp công nhân viên chức, lao động gia nhập công đoàn (tại nơi đã thành lập công đoàn cơ sở) đạt 96,79%. Riêng đối với khu vực các loại hình doanh nghiệp, tổng số đoàn viên hiện có 10.909 đoàn viên/12.309 công nhân lao động với 236 công đoàn cơ sở (kể cả sự nghiệp ngoài công lập).

Các cấp công đoàn đã kết nạp mới 8.889 đoàn viên công đoàn, số đoàn viên tăng thực tế là 2.084 đoàn viên; số đoàn viên giảm thực tế là 6.805 đoàn viên. Đến cuối năm 2018, tổng số đoàn viên công đoàn tại khu vực các loại hình doanh nghiệp hiện có 10.909 đoàn viên/12.309 công nhân viên chức, lao động, tỷ lệ tập hợp công nhân lao động khu vực các loại hình doanh nghiệp (tại nơi đã thành lập công đoàn cơ sở) đạt 88,62%. Về thành lập công đoàn cơ sở khu vực các loại hình doanh nghiệp tăng thực tế 176 công đoàn cơ sở (giảm 65 công đoàn cơ sở so sới số thành lập mới cùng khu vực, do sáp nhập, chuyển đi, giải thể và điều chỉnh số liệu). Toàn tỉnh hiện có 124/226 doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp dân lập (có tổ chức công đoàn) ký kết thỏa ước lao động tập thể (đang còn hiệu lực), đạt tỷ lệ 52,27%. Số doanh nghiệp ký kết và đăng ký thỏa ước lao động tập thể từ năm 2008 đến nay 335 lượt doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động từ năm 2008 đến nay là 386 lượt doanh nghiệp.

Với phương châm phòng ngừa và chủ động tham gia giải quyết tranh chấp lao động thông qua thương lượng, hòa giải ngay tại nơi xảy ra tranh chấp nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ ở doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở chủ động thành lập hội đồng hòa giải lao động ở cơ sở, trong đó có đại diện của ban chấp hành công đoàn cơ sở để giải quyết các tranh chấp lao động theo luật định. Đến nay có 60% doanh nghiệp nhà nước và 40% doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. Hầu hết các bất đồng trong quan hệ lao động ở các doanh nghiệp đều được công đoàn tham gia cùng người sử dụng lao động giải quyết kịp thời.

Nhìn chung, qua 10 năm tích cực thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, tỉnh đã cơ bản xây dựng đồng bộ và đi vào vận hành hệ thống quan hệ lao động phù hợp với cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ lao động, tạo nền tảng duy trì, phát triển mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ cho những năm tiếp theo.

Thúy Hạnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG