The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
31/07/2021 - Lượt xem: 611
Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp trung bình hàng năm đạt 5,06%. Năm 2020, giá trị sản xuất đạt 30.186 tỷ đồng, gấp 1,26 lần so với năm 2016.

Ngành nông nghiệp tập trung phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành các vùng chuyên canh tập trung và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo ra các loại hàng hóa có giá trị kinh tế và tính cạnh tranh gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, góp phần chuyển dịch mạnh về cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, hình thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng đến năm 2020 đạt 550.596 ha, tăng 24.848 ha so với năm 2016 (525.748 ha). Toàn tỉnh có 186.885,3 ha cây trồng được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance... (đạt 34% diện tích gieo trồng). Trong đó: Cà phê 34.000 ha, lúa 25.000 ha, cao su 88.979 ha, mía 30.145 ha, cây ăn quả 8.320,3 ha, rau màu 441 ha. Kết quả về ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến và tiết kiệm nước giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 28.130,6 ha, đạt 132,2% kế hoạch. Ngành chăn nuôi của tỉnh hiện đang phát triển theo hướng chuyển dịch dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp; chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín theo chuỗi liên kết. Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 12%/năm. Năm 2020, giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 4.313 tỷ đồng, tăng 50,47% so với năm 2016. Đã có 101 dự án chăn nuôi đang được nhà đầu tư quan tâm đầu tư, với tổng diện tích khoảng 5.070 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 14.046 tỷ đồng, trong đó có 06 dự án đã đi vào hoạt động.

Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản được tăng cường, hiện trên địa bàn tỉnh có 23 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gồm: 06 chuỗi cà phê, 09 chuỗi rau, 01 chuỗi thịt gà, 01 chuỗi thịt heo, 03 chuỗi cam, 02 chuỗi tiêu, 01 chuỗi mật ong. Việc xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm giúp kiểm soát được chất lượng sản phẩm từ khâu cung cấp vật tư đầu vào của quá trình sản xuất đến chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, chế biến... sản phẩm thực phẩm sản xuất trong chuỗi được nâng cao giá trị trên thị trường và được người tiêu dùng quan tâm. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh ngày càng nâng cao, năm 2017 công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh xếp hạng thứ 62/63 tỉnh thành, năm 2019 xếp thứ 24/63 tỉnh thành.

Xây dựng nông thôn mới giúp bộ mặt nông thôn Gia Lai có nhiều khởi sắc

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến năm 2020, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 18 xã so với mục tiêu); bình quân đạt 15,78 tiêu chí nông thôn mới/xã. Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn để tăng cường liên kết sản xuất - chế biến giữa doanh nghiệp và nông dân. Tính đến nay, toàn tỉnh có 231.000 ha cây trồng thực hiện liên kết sản xuất giữa nông dân với 81 hợp tác xã và 28 doanh nghiệp. Điển hình là các chuỗi liên kết: Chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất khẩu rau quả Doveco Gia Lai, với diện tích 3.675 ha (chanh dây, ngô ngọt, đậu tương rau, chuối tiêu hồng, rau chân vịt, dứa…); liên kết thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác với 1.075 hộ tham gia, triển khai trên địa bàn 12/17 huyện, thị xã, thành phố với công suất chế biến đạt 55.000 tấn sản phẩm/năm.

Chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, Organic giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp với 4 hợp tác xã và 7.000 hộ dân tham gia trên địa bàn 06 huyện, thị thành phố. Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa Tập đoàn Lộc Trời với các hợp tác xã, nông dân trên địa bàn 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, Tập đoàn Lộc Trời đã triển khai liên kết với các hợp tác xã gieo trồng được 364 ha ngô sinh khối và 300 ha lúa. Trong năm 2021 dự kiến liên kết sản xuất 2.000 ha ngô sinh khối, 6.640 ha cây ăn quả, trên 10.000 ha lúa. Tập đoàn Lộc Trời và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đang nghiên cứu liên kết sản xuất - tiêu thụ cà phê với diện tích trên 19.000 ha.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Gia Lai đề ra giải pháp là tiếp tục xác định nông, lâm nghiệp là thế mạnh và là nền tảng ổn định lâu dài, từ đó đầu tư nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các vùng sinh thái đặc thù. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ. Xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất để tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích cực thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư và chế biến sâu các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu. Xây dựng mạng lưới phân phối, tiêu thụ và thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 40.370 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 5,99%.

Thúc đẩy sản phẩm chủ lực OCOP (mỗi xã, phường một sản phẩm) của tỉnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hợp tác xã, mô hình “Nông hội”. Tập trung phát triển cây ăn trái, cây dược liệu ở các vùng đất phù hợp; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp tập trung quy mô lớn. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo điều kiện của từng vùng; tập trung phát triển sản xuất giống thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng, tài nguyên nước và đất đai, nhất là đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường. Tập trung đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát triển rừng, trước mắt là giữ rừng, bảo đảm tái sinh rừng, phục hồi nhanh hệ sinh thái bền vững, trong đó có hệ sinh thái đặc trưng Kon Hà Nừng. Đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng (theo Luật Lâm nghiệp) cho các tổ chức, cá nhân. Chú trọng phát triển rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả rừng trồng, lâm đặc sản, phát triển dược liệu dưới tán rừng đáp ứng nhu cầu lâm sản trong nước và làm nguyên liệu xuất khẩu. Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 47,75%, bình quân mỗi năm trồng mới 8.000 ha. Triển khai có hiệu quả Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng chủ trương của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong tỉnh; đảm bảo nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị, phấn đấu đến năm 2025 có trên 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG