The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
17/09/2018 - Lượt xem: 1970
Tính đến tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh có 916 đối tượng liên quan ma túy; trong đó, có 675 đối tượng tại cộng đồng xã hội.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (Ảnh GLO)

Gia Lai là tỉnh bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên hơn 15.536 km2; dân số trên 1,4 triệu người, gồm 34 dân tộc, riêng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45% (chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai gần 30% và Bahnar 12%). Toàn tỉnh hiện có 17 đơn vị hành chính (gồm 14 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố), 222 xã, phường, thị trấn và 2.160 thôn, làng, tổ dân phố; có 03 huyện, 07 xã biên giới và 90 km đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia.

Trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định; tuy nhiên, một số loại tội phạm, như: Tội phạm hình sự, tội phạm ma túy có xu hướng tăng, phức tạp. Tính đến tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh có 916 đối tượng liên quan ma túy; trong đó, có 675 đối tượng tại cộng đồng xã hội (trong đó có 489 người nghiện), 79 đối tượng trong các nhà tạm giữ công an cấp huyện, 46 đối tượng trong Trại tạm giam của Công an tỉnh, 116 đối tượng tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh. Trong tổng số đối tượng liên quan đến ma túy, tỷ lệ nữ chiếm 7,2% (66 đối tượng); độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 64,85% (594 đối tượng); người dân tộc thiểu số chiếm 4,26% (39 đối tượng).

Tuy chưa phải là điểm nóng về ma túy, số người nghiện không nhiều, số vụ mua bán hầu hết nhỏ, lẻ, nhưng người nghiện, địa bàn và các vụ phạm tội về ma túy có chiều hướng gia tăng. So với năm 2007, tăng 67 xã, phường, thị trấn có ma túy (116/49), tăng 628 số đối tượng liên quan ma túy (916/257); số vụ phạm tội về ma túy phát hiện trung bình mỗi năm tăng từ 10% - 30%. Địa bàn phức tạp về ma túy nổi lên hiện nay là: Pleiku, Chư Sê, Chư Păh, Chư Pưh, Chư Prông, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai...

Sau khi có Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02 tháng 4 năm 2014 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đến các đảng bộ trực thuộc, các ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 07 tháng 7 năm 2008 về thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch số 2929/KH-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2011 triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 02 năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 của Bộ Công an về “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy”; Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2016 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 432/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch quản lý người nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới...

Các đảng ủy trực thuộc, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy sâu rộng đến các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, quần chúng nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; gắn công tác phòng, chống ma túy với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, như: Quyết định số 54/QĐ-HĐND, ngày 24 tháng 4 năm 2013 thành lập Đoàn giám sát “Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2010 - 2012; Quyết định số 66/QĐ-HĐND, ngày 01 tháng 11 năm 2017 thành lập Đoàn giám sát “Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2015 - 2017..., qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Một số cấp ủy địa phương phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên, thân nhân gia đình cán bộ, đảng viên có liên quan đến ma túy.

Lực lượng công an phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt; chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể kịp thời triển khai các kế hoạch chuyên đề, phối hợp thực hiện các chủ trương, giải pháp lớn của Đảng, Nhà nước về phòng, chống, kiểm soát ma túy; ký kết các quy chế, kế hoạch phối hợp trong phòng, chống ma túy, như: Nghị quyết số 05/NQLT/CAT-TĐTN, ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc phối hợp hành động giữa đoàn thanh niên với Công an tỉnh về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch số 2187/KH-CAT-TĐTN, ngày 31 tháng 12 năm 2013 và Kế hoạch số 772/KH-CAT-TĐTN, ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/NQLT/CAT-TĐTN giữa Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2013 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phối hợp số 1106/KH-CAT-HLHPNT, ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017...

Cao Thương
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG