Unable to connect to the remote server Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác Đảng quý I năm 2019
23/03/2019 - Lượt xem: 1622
Ngày 22-3-2019, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý I năm 2019.

Các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 

Dự thảo Báo cáo tình hình công tác Đảng quý I đánh giá: Trong quý, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục được quan tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 (khóa XII) của Đảng; kế hoạch thực hiện kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo yêu cầu đề ra. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định. Trong quý I, toàn tỉnh đã kết nạp được 329 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai  thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh giải quyết 3 vụ án do Ban Nội chính Trung ương theo dõi; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 23 vụ án, vụ việc và 10 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện hiệu quả; các cấp, các ngành theo dõi tình hình dân tộc, tôn giáo nắm bắt kịp thời những vấn đề mới nảy sinh về an ninh chính trị, an ninh nông thôn để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết. Cấp ủy cấp huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc các loại cây trồng; tiếp tục xây dựng và phát triển cánh đồng lớn, thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm…

Ảnh: N.Đ

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào công tác: Quy hoạch, bổ sugn quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; kế hoạch đối thoại với nhân dân; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội; giải quyết các vụ việc khởi tố, khiếu kiện; quản lý bảo vệ rừng và thu hồi đất rừng bị lấn chiếm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm tình hình, tham mưu và xử lý các vấn đề phức tạp. Tập trung giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt dân vận khéo giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo để quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là với bà con ở gần rừng. Cần có giải pháp và mục tiêu nhiệm vụ cụ thể giải quyết vấn đề tín dụng đen trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất, tránh để ảnh hưởng, làm mất trật tự an ninh nông thôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp vấn đề quản lý rừng và thu hồi đất rừng bị mất…

Nguyễn Đông 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG