Unable to connect to the remote server Thường trực Ban Bí thư chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng
11/11/2023 - Lượt xem: 135
Sáng 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Phát biểu tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ: Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thành lập theo Quyết định 128, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16/10/2023. Tiểu ban Điều lệ Đảng để phục vụ cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 35 đồng chí, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; trong đó có 8 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết: “Tiểu ban Điều lệ Đảng có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được giao trong Quyết định 128. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021-2025. Nhiệm vụ thứ hai là Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV”.

Theo bà Trương Thị Mai, dự kiến tại Hội nghị Trung ương 9 (5/2024), Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ trình Đề cương các Văn kiện (trong đó có đề cương 2 báo cáo theo nhiệm vụ được giao), còn tại Hội nghị Trung ương 10 (10/2024) Tiểu ban sẽ trình Dự thảo các Văn kiện để Ban chấp hành Trung ương thảo luận. Từ năm 2025, Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thảo luận ở Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, quận và cấp tỉnh. Đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 (5/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó có 2 báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

 

Tại phiên họp, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; Các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ xây dựng Báo cáo về Công tác xây dựng Đảng 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo VOV

https://vov.vn/chinh-tri/thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-phien-hop-thu-nhat-tieu-ban-dieu-le-dang-post1058501.vov

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG