The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân
17/05/2020 - Lượt xem: 5716
Sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực; chủ động, sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đối thoại định kỳ và tăng cường đối thoại đột xuất khi có những vấn đề mà người dân quan tâm.

Việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân được các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, 17/17 huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức các cuộc đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân, 90% các xã, phường có kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, với cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc lĩnh vực quản lý. Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhân dân tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhiều cách làm hay, hiệu quả, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân, từ đó niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên, người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hằng năm, các cấp ủy, chính quyền chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những vấn đề nhân dân còn nhiều băn khoăn, bức xúc để tiến hành tiếp xúc, đối thoại giải quyết. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại được thực hiện thống nhất, đồng bộ, khoa học và ngày càng đi vào nền nếp. Cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tổng hợp, phân loại những ý kiến thắc mắc của nhân dân để chuẩn bị nội dung giải đáp, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho nhân dân hiểu và tạo sự đồng thuận xã hội. Trong 03 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 3.782 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, hội viên và nhân dân (trong đó, có 549 cuộc tiếp xúc đột xuất) với 138.214 lượt người tham dự, có 8.945 ý kiến tham gia. Cấp tỉnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 05 cuộc, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 62 cuộc. Cấp huyện: Đồng chí bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tổ chức 268 cuộc; các cơ quan, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 536 cuộc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã: Tổ chức 824 cuộc; mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 2.087 cuộc. Trong số 8.945 ý kiến tham gia tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, có trên 85% các ý kiến được giải đáp trực tiếp ngay tại hội nghị, 15% ý kiến được nghiên cứu trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền.

Sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành kết luận chỉ đạo các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế mà nhân dân phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo quy định. Đồng thời, giao mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các kiến nghị của nhân dân đối với các cơ quan chức năng.

Gia Lai thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Ảnh: N.Đ

Qua đối thoại trực tiếp, đã có nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, nội dung chủ yếu là về công tác quy hoạch, vấn đề đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, mở đường dân sinh, quy hoạch khu dân cư; các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ sản xuất, vay vốn tín dụng; công tác xây dựng nông thôn mới; các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự địa phương; vấn đề ô nhiễm môi trường; các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, thanh niên, trẻ em, giáo viên, người lao động…

Nhờ làm tốt công tác đối thoại, đã giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm chắc thông tin từ cơ sở, trực tiếp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của người dân; đồng thời, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân, nhất là trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đòi hỏi người đứng đầu và các cơ quan tham mưu, giúp việc của người đứng đầu phải hiểu sâu, nắm chắc các văn bản quy định để từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo đúng trình tự các bước, quy mô, hình thức, nội dung tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại phù hợp, đúng thẩm quyền; đồng thời, tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm rõ những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Từ đó, có biện pháp giải quyết thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã góp phần nâng cao trách nhiệm, vị thế của mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp với vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó kiến nghị đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn của nhân dân phát sinh trong thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, tổng hợp các kiến nghị của nhân dân giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết sách phù hợp với người dân, góp phần quan trọng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, các công trình, dự án đầu tư ở địa bàn, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG