The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội
29/07/2021 - Lượt xem: 698
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về kinh tế, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện, trong đó xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa.

Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả 04 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các vùng sinh thái phù hợp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Tập trung ưu tiên phát triển mạnh một số nhóm ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế, như: Chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo, sản xuất vật liệu không nung, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp. Hình thành các khu, cụm công nghiệp gần  các trục quốc lộ thuận lợi đi xuống các cảng biển; đồng thời, đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư sau Covid -19, hình thành các trung tâm chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu ổn định để phát triển sản xuất và chế biến sâu. Xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành một trung tâm kinh tế cửa khẩu theo chiến lược phát triển hệ thống các Khu kinh tế Cửa khẩu Việt Nam. Xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp về lĩnh vực thương mại, chú trọng đầu tư phát triển hệ thống chợ và các kết cấu hạ tầng thương mại trọng điểm của tỉnh; triển khai các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu qua chế biến đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh gắn với xây dựng thương hiệu; thực hiện có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), các FTA đa phương và song phương mà Việt Nam đã ký kết và đang tham gia đàm phán. Nâng cao chất lượng phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế; tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Gia Lai chú trọng thực hiện các dự án trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Huy động tốt các nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư, thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh Gia Lai đến năm 2025. Hình thành và phát triển mạng lưới đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo định hướng quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan. Từng bước nâng cao chất lượng các đô thị hiện hữu và hình thành mới các đô thị ở các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cơ bản hoàn thiện và có nhiều động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Nâng cấp, mở rộng hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện, đường xã, đưa chương trình kiên cố hoá hạ tầng giao thông kênh mương giai đoạn 2021 - 2025 đi vào cuộc sống. Tập trung xây dựng các công trình thủy lợi, khắc phục hạn hán và phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi lớn. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi mặt đời sống và trong sản xuất, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển dịch vụ khoa học công nghệ nhanh, hiệu quả và bền vững, tập trung nguồn lực phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ có hàm lượng tri thức và công nghệ. Đến năm 2025, ngành khoa học và công nghệ góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế; phấn đấu giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 30 - 40% GRDP.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp trong nông nghiệp; triển khai hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban hành cơ chế chính sách thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phấn đấu đến năm 2025 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt tốp 20 của cả nước; cải thiện các cơ chế chính sách và lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG