The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân
25/07/2022 - Lượt xem: 203
Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 1

Thủ tướng dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng các bộ: Ngoại Giao, Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.  

Sáu tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

 

Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Đề xuất triển khai tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Báo cáo Bộ Chính trị Ban hành các nghị quyết về tổ chức Quân đội và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 2

Thủ tướng Chính phủ bắt tay chào các đại điểu dự Hội nghị.

 

Chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây, dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp. Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; kiện toàn tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân tự vệ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn quân duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, bảo vệ an toàn Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Sea Games 31 và các sự kiện quan trọng của đất nước. Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; điều chỉnh phương án bố trí phòng không bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm; chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập của lực lượng hải quân, không quân, diễn tập phòng thủ và bắn đạn thật ở các cấp.

Chủ động phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Kịp thời điều động trên 13.500 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.200 lượt phương tiện giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, nhất là khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

 

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 3

Thủ tướng dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022

 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm nội dung, chương trình sát nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến. Chú trọng huấn luyện sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, huấn luyện các lực lượng đặc công, đặc nhiệm, phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày đêm trong mọi tình huống. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; thực hiện nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Các nhà trường quân tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn nhà trường với đơn vị và liên thông các bậc học, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Điều chỉnh, sắp xếp cán bộ phù hợp tổ chức biên chế mới; rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, luân chuyển, giải quyết chính sách cán bộ đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành tích cực, chủ động, xem xét, xử lý dứt điểm một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Các cấp coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, nhất là về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm. Tích cực nghiên cứu, sáng tác, phát hành các ấn phẩm văn hóa, văn học và biểu diễn nghệ thuật đáp ứng đời sống tinh thần của bộ đội.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 4

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, an toàn trong toàn quân. Triển khai tích cực công tác dân vận, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt”; góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận cao, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Thực hiện tốt công tác chính sách và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Tiến hành sâu rộng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được chăm lo xây dựng vững mạnh, có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa. Chỉ đạo tổ chức thành công, đại hội đoàn các cấp, tuyên dương, vinh danh thanh niên, phụ nữ, công đoàn viên tiên tiến, tiêu biểu.

 Đẩy mạnh tăng gia, sản xuất giữ vững đời sống bộ đội, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, dịch theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chủ động điều chỉnh hợp lý các khu kinh tế quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn chiến lược, đặc biệt khó khăn dọc tuyến biên giới đất liền và các vùng biển đảo. Triển khai hiệu quả công tác khoa học công nghệ, môi trường năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn, xử lý dioxin tại sân bay A So và sân bay Biên Hòa.

Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Triển khai nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Quân ủy Trung ương. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, biển, đảo. Cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số được quan tâm chỉ đạo, đạt một số kết quả tích cực; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số ở 100% đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. Tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động đối ngoại Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  

z3591997042271_eeaec2952b8af9ed2a30bf69123c3c6e.jpg

Về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm, toàn quân chủ động, nhạy bén nắm chắc, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống. Tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Triển khai chặt chẽ công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ; củng cố tổ chức, phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, các hoạt động phát triển kinh tế biển. Thực hiện tốt chủ đề năm 2022: “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Huấn luyện đào tạo sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

- Tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa. Hoàn chỉnh, triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách; tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội lần thứ X.

thu tuong pham minh chinh du va phat bieu tai hoi nghi quan chinh toan quan hinh anh 5

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tích cực tăng gia, sản xuất, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đời sống bộ đội, quân số khỏe đạt trên 98,5%. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, củng cố, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa, sân bay A So; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng; triển khai tích cực Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2025. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Tích cực chủ động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đúng đường lối đối ngoại của Đảng; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng Năm Hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Tích cực tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc./.

Theo VOV

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG