The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 9 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
14/07/2021 - Lượt xem: 621
Chiều ngày 12/7/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9 để xem xét, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Cơ; kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Đức Cơ.

Theo đó, cùng với việc ghi nhận những kết quả và ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Cơ chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như:

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm bảo đảm phương hướng “giám sát có mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm, như: Công tác cán bộ; quản lý tài chính - ngân sách; công tác quy hoạch và sử dụng đất đai; quản lý, bảo vệ rừng... để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những khuyết điểm, vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp tốt với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trong tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Theo dõi, nhắc nhở cấp ủy viên thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên và báo cáo định kỳ cho Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ huyện.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định; trong đó, chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm. Tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và theo dõi, đôn đốc tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị Huyện ủy Đức Cơ tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản của Đảng, bảo đảm công tác tài chính của Đảng phục vụ tích cực cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG