Unable to connect to the remote server Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 27 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
18/01/2019 - Lượt xem: 2030
Ngày 07 tháng 01 năm 2019, tại Thành phố Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã họp kỳ 27. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Ia Ly, Đảng bộ huyện Chư Păh

1- Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Ia Ly nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Ia Ly có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, để UBND thị trấn thực hiện chưa đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý hoạt động khoáng sản theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND, ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc, để UBND thị trấn không tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý hoạt động khoáng sản, dẫn đến tình trạng tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly diễn ra trong thời gian dài. Khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Ia Ly đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 07- QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Ia Ly theo quy định.

2- Đồng chí Rơ Châm Úy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Ia Ly nhiệm kỳ 2015 - 2020  

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Ia Ly, đồng chí chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc để UBND thị trấn Ia Ly thực hiện chưa đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý hoạt động khoáng sản theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND, ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là tình trạng tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly diễn ra trong thời gian dài và được dư luận quan tâm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, chưa tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chưa xử lý tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định.

Vi phạm của đồng chí Rơ Châm Úy đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi công tác, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 102- QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Rơ Châm Úy.

3- Đồng chí Nguyễn Thanh Vương- Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn 

Với nhiệm vụ là Phó Bí thư Đảng ủy đồng chí chịu trách nhiệm cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. Là Chủ tịch UBND thị trấn, đồng chí chưa chủ động đề xuất, tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

Với trách nhiệm là người đứng đầu UBND thị trấn, trực tiếp điều hành công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, để UBND thị trấn chưa thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý hoạt động khoáng sản theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND, ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình trạng tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly, để tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, dư luận, báo chí quan tâm, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhưng đồng chí không báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn để bàn bạc, thảo luận, đề ra biện pháp giải quyết dứt điểm, không tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, cố tình không triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Vương là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, đơn vị nơi đồng chí công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Vương theo thẩm quyền.

II- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Pleiku, đồng chí Nguyễn Bá Trường- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku; đồng chí Trương Đức Vinh- Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố pleiku

1- Chi bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường Thành phố Pleiku

Thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của chi bộ; không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Quy định 98-QĐ/TW, ngày  22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, nhất là việc lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng các quy định của Nhà nước, dẫn đến hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, như Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, để lại hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 07- QĐ/TW ngày 28/8/2018 của của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku theo quy định.

2- Đồng chí Nguyễn Bá Trường- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, Nguyên Trưởng phòng

 Với trách nhiệm Thành ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, nhưng đồng chí thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi bộ; không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy chế; không thực hiện đầy đủ các nội dung nêu gương của người đứng đầu; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; khi làm Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm như Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đến phá vỡ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố, hình thành các khu dân cư tự phát, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị.

Các khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Bá Trường là rất nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức đảng và bản thân đồng chí, đến mức phải thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bá Trường theo thẩm quyền.

3- Đồng chí Trương Đức Vinh - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố pleiku

Đồng chí Trương Đức Vinh có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và thiếu trách nhiệm, để cấp phó của mình làm trái quy định của Nhà nước như Kết luận số 2405/KL- UBND, ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đến tình trạng phân lô bán nền, hình thành các khu dân cư tự phát, không theo quy hoạch, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị.

Các khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Trương Đức Vinh là nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và bản thân đồng chí. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 102- QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trương Đức Vinh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG