The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
25/05/2023 - Lượt xem: 361
Chiều 24/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (hiện công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đăng Vũ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.

Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Đăng Vũ

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) để triển khai thực hiện; Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị, trong khi chờ ban hành kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đồng chí đứng đầu chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện ở cấp mình, đặc biệt là các chương trình trọng tâm đã được xác định tại đại hội. Từ đó khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG