Unable to connect to the remote server Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi
02/03/2022 - Lượt xem: 3413
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức vừa có Thông báo số 02-TB/HĐTT, ngày 01/3/2022 về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức vien chức tỉnh Gia Lai thông báo danh sách 284/284 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển được niêm yết công khai tại Trường Chỉnh trị tỉnh trước ngày 18/3/2022.

Lưu ý đối với thí sinh:

- Trường hợp thí sinh trong danh sách đủ điều kiện dự thi có thông tin cá nhân (tính tại thời điểm chốt, không nhận hồ sơ dự tuyển) ghi trong danh sách không đầy đủ hoặc thông tin sai sót (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, đối tượng ưu tiên...) cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị ghi vào phiếu yêu cầu điều chỉnh và nộp lại giám thị vào buổi sáng ngày khai mạc kỳ thi (kèm theo mẫu đính chính thông tin).

- Đối với thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ vòng 1 đề nghị thí sinh cần lưu ý miễn thi trong các trường hợp: (1) Có môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định; (2) Người dân tộc thiểu số tại chỗ (Jrai, Bahnar) hoặc người có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số tại chỗ (Jrai, Bahnar) dự tuyển vào công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Trường hợp thí sinh trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi có thông tin về trình độ đào tạo các mặt (tính tại thời điểm chốt, không nhận hồ sơ dự tuyển) không đầy đủ hoặc sai sót, cần điều chỉnh, bổ sung theo quy định, đề nghị kip thời phản ánh và bổ sung văn bằng đào tạo (có chứng thực) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Thường trực Hội đồng thi tuyển) trước ngày 10/3/2022 để xem xét, điều chỉnh theo quy định.

- Trường hợp thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên: Nếu phát hiện giấy tờ không hợp lệ hoặc có hành vi gian dối thì sẽ bị hủy bỏ kết quả kỳ thi theo quy định.

- Những thông tin chi tiết tiếp theo về kỳ thi (thời gian và địa điểm tổ chức thi, khai mạc kỳ thi, phổ biến nội quy, quy chế và phát giấy báo dự thi...) sẽ được Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh thông báo trên Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (tinhuygialai.org.vn). Vì vậy đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (tinhuygialai.org.vn) để biết, thực hiện.

1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Link

2. Quyết định 476-QĐ/TU, ngày 01/3/2022 về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Link

3. Danh sách 284 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi: Link

4. Phiếu yêu cầu điều chính thông tin: Link


(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG