Unable to connect to the remote server Thanh niên Gia Lai yêu nước, trí tuệ, xung kích và sáng tạo
14/12/2020 - Lượt xem: 2682
Qua gần 10 năm thực hiện, Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những kết quả nhất định, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh nhà yêu nước, trí tuệ, xung kích và sáng tạo.
Quan tâm phát triển thanh niên
 
Toàn tỉnh hiện có 371.409 thanh niên từ 16 đến 30 tuổi, chiếm 24,53% dân số; độ tuổi trung bình là 23,8 tuổi; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53%. Triển khai chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020, hàng năm, 100% cán bộ Đoàn, trên 80% thanh niên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh niên của Trung ương và của tỉnh. 100% cán bộ Đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ… Các phong trào Đoàn như: “Ba trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân… được tổ chức có hiệu quả.
 
Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm có 100% học sinh lớp 12 được nhà trường tổ chức tư vấn nghề; hơn 22 ngàn lượt thanh niên được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; trên 88 ngàn lượt thanh niên được tư vấn học nghề, việc làm; trên 44 ngàn thanh niên được đào tạo nghề; tổ chức các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tư vấn trồng trọt, chăn nuôi cho trên 78 ngàn lượt thanh niên.
 
Hàng năm, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Các chương trình giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên được quan tâm triển khai. Các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; chương trình nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc cho thanh niên được triển khai thường xuyên.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Chương trình giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai được quan tâm triển khai. Ảnh: Như Nguyện

Tỉnh Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phân bổ nguồn vốn do Đoàn Thanh niên quản lý với số tiền trên 710 tỷ đồng; thông qua 17 chương trình cho 20.376 hộ vay. Qua đó phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động trong độ tuổi thanh niên, góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội của địa phương. Hiện toàn tỉnh có 347 mô hình trang trại trẻ; 245 làng, khu kinh tế thanh niên… giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trong độ tuổi thanh niên. 
 
Tại hội nghị tổng kết chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh tổ chức ngày 11-12, ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai-đánh giá: Chương trình phát triển thanh niên được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội với công tác thanh niên và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả đã đạt được như: nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật… cho thanh niên.  
 
Xây dựng thế hệ thanh niên yêu nước, sáng tạo
 
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, công tác triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi các cấp, ngành cần có sự nỗ lực khắc phục trong giai đoạn tới.
 
Để Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai triển khai tốt hơn trong thời gian đến, ông Nguyễn Ngọc Cường-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất: Cần tiếp tục quán triệt sâu rộng quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình, kế hoạch đến từng cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên trong cơ quan nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Lồng ghép các chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên vào kế hoạch, chương trình phát triển của cơ quan, đơn vị hàng năm. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra để kịp thời có các giải pháp phù hợp đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng.
 
Theo ông Đinh Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển thanh niên hiện nay chủ yếu là lồng ghép trong các kế hoạch của ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì vậy, quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch cần có sự phối hợp, tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan để xác định nội dung phát triển thanh niên phù hợp với tình hình thực tế. Cần tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên trong triển khai công tác thanh niên.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
 
Để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên nhấn mạnh: Các ngành, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt công tác thanh niên.
 
Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên có tinh thần yêu nước, đạo đức trong sáng, bản lĩnh cách mạng, ngày càng nâng cao về trí tuệ, phong phú về tinh thần, có sức khỏe cường tráng, ý chí mạnh mẽ, có kỹ năng và tác phong công nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật, có ước mơ và hoài bão, vươn lên tiếp cận làm chủ khoa học-công nghệ tiên tiến, phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Các sở, ban, ngành và địa phương cần nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030; xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương giai đoạn 2021-2030.     

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/channel/12362/202012/thanh-nien-gia-lai-yeu-nuoc-tri-tue-xung-kich-va-sang-tao-5714228/

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG