The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
07/04/2021 - Lượt xem: 145
Từ đầu năm 2021 đến nay, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận... của Đảng về công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cấp ủy cấp huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm. Chú trọng công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định thị trường, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm. Bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai kế hoạch học tập; chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh, các địa phương đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm phương châm “chống dịch như chống giặc”, ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhìn chung, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác giao quân theo kế hoạch; chủ động chỉ đạo theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Mô hình nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế tại huyện Kbang

Trong quý II năm 2021, các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, về tình hình dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các quy trình, thủ tục chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng lộ trình, thời gian quy định. Thường xuyên đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, gắn với tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt của các chi bộ, nhất là chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố. Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo quy định. Triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 theo kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung theo dõi, chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ đông xuân năm 2021. Thực hiện công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nông sản. Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống khô hạn; quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; duy trì công tác kiểm tra, truy quét nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời xử lý, ngăn chặn các loại dịch bệnh lây lan, nhất là dịch Covid-19, sốt rét. Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp, nhất là lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021. Quan tâm, chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đôn đốc các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác giảm nghèo.

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát động quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn kích động, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Vẻ đẹp văn hóa trong lễ cúng bến nước của người Jrai

Thành phố Pleiku: Nâng cấp hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG