The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tạo điều kiện thuận lợi để hội chữ thập đỏ các cấp hoạt động hiệu quả, thiết thực
18/06/2020 - Lượt xem: 1661
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và phong trào nhân đạo, từ thiện có những chuyển biến tích cực.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục được quan tâm. Công tác tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh không ngừng phát triển, tổ chức hội các cấp được kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả. Hội chữ thập đỏ ngày càng khẳng định tính nhân văn, chuyên nghiệp và vai trò cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện; hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, bám sát cơ sở, gắn bó với nhu cầu, lợi ích của đối tượng, thu hút càng ngày càng rộng rãi sự tham gia của các tổ chức, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân... tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức hội trong công tác nhân đạo, từ thiện.

Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của một số cấp ủy, nhất là cấp cơ sở chưa thường xuyên, liên tục. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành đối với Hội Chữ thập đỏ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến phong trào chung của Hội. Hoạt động của một số tổ chức hội, nhất là ở cơ sở, còn hạn chế. Nhiều nơi chưa chú trọng tới công tác kiện toàn cơ quan thường trực hội cấp huyện. Một số tổ chức hội hoạt động trên lĩnh vực từ thiện, nhân đạo với chức năng, nhiệm vụ tương tự nhau, hoạt động trên cùng một địa bàn nhưng lại thiếu sự phối hợp lẫn nhau nên việc huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức và nhân dân diễn ra nhiều lần, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhân dân, mặt khác làm cho việc hỗ trợ bị trùng lắp, chồng chéo, thiếu công bằng.

Nguyên nhân của hạn chế là do một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của hội chữ thập đỏ; thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ, giúp đỡ công tác hội chữ thập đỏ nên chưa phát huy được sức mạnh của tổ chức hội và hội viên. Điều kiện, phương tiện làm việc, cơ sở vật chất của hội chữ thập đỏ cấp huyện và cơ sở còn khó khăn. Một số nơi, cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực, trình độ, thiếu nhiệt huyết. Vai trò tham mưu của các cấp hội trong việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời. Nội dung, phương thức hoạt động của một số hội cơ sở chậm đổi mới nên chưa tạo được những động lực để thu hút, gắn bó hội viên. Một số vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời; đội ngũ cán bộ hội, nhất là cấp cơ sở, hầu hết là kiêm nhiệm nên ảnh hưởng nhiều đến công tác hội.

Nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng về vùng sâu, vùng xa đã giúp các em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đến trường học tập. Ảnh: N.Đ

Thời gian đến, các cấp ủy, chính quyền, hội chữ thập đỏ các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác Hội Chữ thập đỏ, xác định công tác nhân đạo là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác nhân đạo, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hội chữ thập đỏ các cấp hoạt động có hiệu quả, thiết thực; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Các cấp chính quyền tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, biên chế, cơ sở vật chất; có cơ chế, chính sách để tổ chức hội có điều kiện tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương và các chính sách đối với cán bộ, hội viên; thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa hội chữ thập đỏ với các ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các chương trình phối hợp, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục tổ chức và thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả hơn Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ở các địa phương trong tỉnh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, sát cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động; duy trì và phát triển các hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua, như: Phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, chương trình phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai; gắn kết các hoạt động nhân đạo với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa.

Tích cực phát huy vai trò chủ tịch danh dự hội chữ thập đỏ các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên và người tình nguyện chữ thập đỏ; xây dựng tổ chức hội các cấp trong tỉnh vững mạnh; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Tổ chức tốt các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo các đối tượng xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động về ứng phó với các tình huống khẩn cấp, phòng, chống thiên tai; triển khai đều khắp các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động hiến máu nhân đạo và các nguồn quỹ hội để chăm lo cho các đối tượng.

Trường Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Vẻ đẹp văn hóa trong lễ cúng bến nước của người Jrai

Thành phố Pleiku: Nâng cấp hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG