The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
07/10/2018 - Lượt xem: 1739
Toàn tỉnh đã cung cấp hơn 1.492 thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 2; 346 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 52 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4.

 

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận thành văn bản pháp quy và chính sách của tỉnh để triển khai thực hiện. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, qua đó yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn từng bước được đổi mới; tăng cường tiếp xúc cử tri, bảo đảm các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân được các cơ quan liên quan xem xét, trả lời theo quy định. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,79%.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền hằng năm, Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 18 tháng 7 năm 2017 về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 1443/KH-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2014 về thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1990/KH-UBND, ngày 04 tháng 6 năm 2015 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2015 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1815/KH-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2016 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2016; Kế hoạch số 2107/KH-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2017 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017…; chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường công tác dân vận, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại 07 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa; thị xã An Khê; huyện Chư Pưh và huyện Kbang. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách theo dõi công tác dân vận tại đơn vị, địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp ưu tiên tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống của người dân; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường... phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Hoạt động của cơ quan tư pháp luôn được chú trọng, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ quy định của pháp luật, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được bảo vệ.

Việc thực hiện dân chủ gắn liền với xây dựng, thực hiện đồng bộ các quy chế hoạt động trên nhiều lĩnh vực công tác. Nhiều đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc công khai: Kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai chương trình, dự án; tài chính, chi tiêu trong nội bộ cơ quan; các khoản thu trong nhân dân.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Ủy ban nhân dân các cấp duy trì tiếp xúc, đối thoại với công dân vào sáng thứ 7 hằng tuần. Từ tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đổi mới hình thức tiếp công dân, không tổ chức định kỳ vào sáng thứ 7 hằng tuần mà tổ chức tiếp công dân chung với Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp công dân định kỳ. Trong 5 năm qua, đã tiếp 14.490 lượt công dân, tiếp nhận 1.222 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 1.101 đơn (đạt tỷ lệ 90%).

 Công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có những chuyển biến tích cực, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2012 về Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giao đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Gia Lai; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính và các kế hoạch cải cách hành chính hằng năm. Đến nay, 17/17 ủy ban nhân dân huyện, 92/222 ủy ban nhân dân cấp xã đã triển khai mô hình một cửa điện tử hiện đại; 20/20 sở, ban, ngành, 17/17 đơn vị hành chính cấp huyện, 181/222 đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 theo quy định.

Toàn tỉnh đã cung cấp hơn 1.492 thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 2; 346 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 52 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4, góp phần giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình cải cách hành chính Nhà nước theo từng giai đoạn với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; ban hành bộ quy tắc ứng xử, công bố đường dây nóng, hộp thư góp ý để tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức và công dân. Mở chuyên mục “phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính” trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh về thủ tục hành chính, hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính; nghiêm túc thực hiện xin lỗi dân nếu xảy ra sai sót hoặc trễ hẹn khi giải quyết công việc.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quán triệt, triển khai các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; thực hành phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 09 tháng 01 năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 805/UBND-NC ngày 17 tháng 3 năm 2014 về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, nơi công sở...

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG