The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội
21/10/2020 - Lượt xem: 2955
Công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quan tâm.

Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng tham gia nhằm tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có kế hoạch phát triển. Việc phát triển đối tượng tham gia là một trong những chỉ tiêu quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia.

Quỹ khám, chữa bệnh được chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, công tác phối hợp quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định, có nhiều đổi mới, như: Lập đường dây nóng để xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc, quy định trong công tác khám, chữa bệnh, giải quyết chế độ cho nhân dân; công khai, minh bạch các hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám, chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Công tác giám định bảo hiểm y tế, đặc biệt là giám định tập trung trên cổng thông tin điện tử nhằm hạn chế việc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả, đúng quy định về quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh. Tổ chức họp báo thường xuyên, công khai đầy đủ số liệu, thông tin về công tác thu, giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng; mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chi cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng hằng năm, cụ thể: Năm 2012 là 213,5 triệu đồng, tương ứng với 913.346 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đến năm 2020 là 878,34 triệu đồng, tương ứng với 1.685.559 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo phương châm “thu đúng, thu đủ” đối với từng đơn vị, từng người lao động; số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, năm 2012 tổng thu đạt 1.297.686 triệu đồng, đến năm 2020, tổng thu đạt 2.603.906 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện dưới nhiều hình thức, lồng ghép với kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW… Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả; xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT…, xử lý nghiêm các vi phạm, nợ đọng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Từ năm 2012 đến tháng 8 năm 2020 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.836 đơn vị (trong đó Thanh tra chuyên ngành đóng là 330 đơn vị), xử lý tình trạng chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN là 55,9 tỷ đồng, đã nộp 25,2 tỷ đồng; thu hồi về quỹ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 1,5 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 22 đơn vị với số tiền 639,5 triệu đồng; chuyển 01 hồ sơ qua cơ quan Công an kiến nghị khởi tố.

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành bảo hiểm xã hội năm 2017. Ảnh: N.Đ

Thời gian đến, tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, nhất là trong nghiên cứu, đề xuất, hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH, BHYT. Nâng cao tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia BHXH, BHYT, đi đôi với chú trọng tăng số người thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quản lý tốt đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với nhân dân ở vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm những đơn vị cố tình trốn đóng, chiếm dụng, nợ quỹ bảo hiểm kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và các tổ chức, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây khó khăn trong thực hiện các thủ tục thu, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG