Unable to connect to the remote server Sửa đổi quy định thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp
26/01/2016 - Lượt xem: 2583
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án.


Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Dự thảo Thông tư về tổ chức và hoạt động thanh tra thi được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT, có bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề như: Bổ sung phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, kinh phí; làm rõ nội dung thanh tra (từ Điều 6 đến Điều 15); bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, nhất là đối với thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học…

Văn bản khi được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động thanh tra thi, xét trong các cơ sở giáo dục, tổ chức thanh tra giáo dục, đảm bảo kỷ cương trong hoạt động thi, xét theo tinh thần đổi mới giáo dục, đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá là khâu đột phá.

Theo Dự thảo, hình thức thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án bao gồm: Thanh tra thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án được tiến hành theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất theo quy định tại Điều 37, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch hằng năm do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Giám đốc Sở GD&ĐT; giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, hiệu trưởng/giám đốc cơ sở giáo dục đại học (gọi chung là hiệu trưởng) phê duyệt.

Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng giao.

Được biết, ngày 16/10/2006, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra thi. Sau 9 năm đi vào cuộc sống, Quyết định này cần được thay thế bằng văn bản mới để phù hợp với các quy định mới và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Văn bản trên sau khi ban hành sẽ thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG