The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cấp uỷ
03/10/2018 - Lượt xem: 15547
Trong thời gian qua, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tá dân vận, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện QCDC ở cơ sở; tuyên truyền phòng, chống trốn, vượt biên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn; triển khai kế hoạch tái canh cây cà phê.

Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Tăng cường chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm.

Chủ động nắm tình hình nội, ngoại biên, tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, đấu tranh, xử lý hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”, vượt biên. Làm tốt công tác nắm tình hình, dư luận xã hội liên quan đến thực hiện Luật An ninh mạng và dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra xung đột, khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG