The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy các huyện biên giới
17/07/2021 - Lượt xem: 2593
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định 258-QĐ/TU quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy các huyện biên giới. Theo đó, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của quy định là đồn trưởng hoặc chính trị viên các đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy các huyện biên giới (không tính vào số lượng cấp ủy viên các huyện biên giới theo quy định).

Thực hiện Kết luận số 68-KL/TW, ngày 05 tháng 02 tháng 2020 của Ban Bí thư về 02 năm thực hiện chủ trương thí điểm tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng vào cấp ủy cấp huyện biên giới ở tỉnh Quảng Ninh và Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW, ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện kết luận của Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo; ngày 14 tháng 7 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 258-QĐ/TU quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy các huyện biên giới. Theo đó, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của quy định là đồn trưởng hoặc chính trị viên các đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy các huyện biên giới (không tính vào số lượng cấp ủy viên các huyện biên giới theo quy định).


Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ chốt số 3-Đồn Biên phòng Ia Nan. Ảnh: Phương Linh

Cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy huyện biên giới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy viên theo quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy huyện biên giới (trừ quyền ứng cử). Tham mưu, đề xuất ý kiến với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hoạt động của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Tham mưu giúp cấp ủy huyện biên giới và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh  trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và nhân dân trên địa bàn các xã biên giới chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới. Tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các xã, thôn, làng biên giới, xây dựng các đồn biên phòng trên địa bàn huyện vững mạnh toàn diện. Phân công nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn huyện và phụ trách địa bàn xã biên giới nơi đồn biên phòng mình đang công tác, đóng quân.

Quan hệ công tác giữa cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng được tăng thêm với các cấp ủy và cấp ủy viên cùng cấp. Với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chấp hành sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh mà trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy đồn biên phòng nơi đang sinh hoạt, công tác theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của các cấp ủy. Với cấp ủy huyện biên giới nơi được chỉ định vào cấp ủy: Chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy mà trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp ủy về các lĩnh vực được phân công theo quy chế làm việc của cấp ủy. Với cấp ủy viên cùng cấp: Quan hệ phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. Quan hệ công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy huyện biên giới trong quản lý, lãnh đạo cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy. Quan hệ công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy huyện biên giới là quan hệ phối hợp. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp quản lý và lãnh đạo toàn diện cấp ủy viên các đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy; chủ trì, phối hợp với cấp ủy nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và bố trí công tác đối với cấp ủy viên được tăng thêm vào cấp ủy. Cấp ủy huyện biên giới lãnh đạo cấp ủy viên được chỉ định tăng thêm triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công theo quy chế làm việc của cấp ủy; phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và bố trí công tác đối với cấp ủy viên được chỉ định tăng thêm.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG