Unable to connect to the remote server Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
18/11/2017 - Lượt xem: 2703
Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở xác định đúng nhu cầu, vị trí cần đào tạo; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ để chấm dứt tình trạng được bầu, bổ nhiệm giữ chức vụ sau đó mới cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh được thực hiện công khai, đúng người, đúng việc và đúng chuyên môn trên cơ sở cử cán bộ quy hoạch từng chức danh; cán bộ trẻ được đánh giá có triển vọng, chiều hướng phát triển là nguồn bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, số cán bộ này trong thời gian tới sẽ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để từng bước nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã cử 1.317 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị; trong đó, năm 2009: 158 đồng chí; năm 2010: 145 đồng chí; năm 2011: 175 đồng chí; năm 2012: 174 đồng chí; năm 2013: 159 đồng chí; năm 2014: 129 đồng chí; năm 2015: 136 đồng chí; năm 2016: 129 đồng chí; năm 2017: 112 đồng chí. Cử 36 cán bộ đi bồi dưỡng và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó, bồi dưỡng các ngành 34 đồng chí; học thạc sĩ 02 đồng chí; tiến sĩ 01 đồng chí; 17 cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng an ninh - quốc phòng đối tượng 1 theo quy định. Ngoài ra, Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên của tỉnh mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sơ cấp và trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt các cấp

Nhờ đó, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, cập nhật kiến thức... cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng luôn đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức... Nhiều cán bộ khi được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng vận dụng tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn ở địa phương. Trong công tác chuẩn bị nhân sự quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức và các kỳ đại hội Đảng các cấp, những cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm và bầu vào các chức danh lãnh đạo, cấp ủy Đảng các cấp về cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.

Thời gian đến, để công tác cán bộ ngày càng có chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành, kỹ năng xử lý thực tiễn đối với từng chức danh, ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác; tăng lượng kiến thức về tư duy và tầm nhìn chiến lược. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp…

Bài, ảnh: Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG