The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
20/09/2018 - Lượt xem: 1709
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thực hiện các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; việc xử lý cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Xây dựng quy chế ứng xử của cán bộ công chức, xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm về đạo đức công vụ. Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân thành phố duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại Ban Tiếp công dân thành phố để giải quyết các vấn đề vướng mắc của công dân; từ năm 2013 đến ngày 30/5/2018, UBND thành phố đã tiếp được 1.727 lượt với 1.584 người liên quan đến 1.451 vụ việc; đã giải thích, hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật được 1.451 vụ việc, đạt 100%. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời; trong 05 năm (2013 - 2018), thành phố đã tiếp nhận 1.179 đơn, gồm: 79 khiếu nại, 53 tố cáo, 1.047 kiến nghị. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 764 đơn, gồm: 42 khiếu nại, 17 tố cáo, 705 kiến nghị. Đã tiến hành giải quyết được 729/764 đơn, đạt 95,42%, gồm: 34 khiếu nại, 17 tố cáo, 678 kiến nghị.

Công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân được quan tâm, thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở thôn, làng, tổ dân phố, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp; từ năm 2014 đến 2017, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 416 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình và vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Tiến hành các cuộc thanh tra và kết thúc thanh tra, kết luận về trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quản lý, việc điều hành ngân sách và các nguồn quỹ khác đối với các địa phương, đơn vị. Từ năm 2013 đến 30/5/2018, đã triển khai 17 cuộc thanh tra tại 25 đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra, hầu hết thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; thực hiện tốt các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng, các cấp ủy, chính quyền thành phố thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân.Thường trực Thành ủy đã tổ chức 03 cuộc đối thoại với các hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến việc tháo dỡ nhà lồng và di dời chợ Hoa Lư; đối thoại với các đối tượng tù tha về, đối thoại với trẻ em trên địa bàn thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 18 cuộc đối thoại đối với hộ dân trong dự án kè Hội Phú; Dự án Trung tâm Trưng bày, bảo hành, bảo trì ô tô, dự án đường Hồ Chí Minh qua các địa phận thuộc thành phố Pleiku ... Thông qua các cuộc đối thoại, người dân đã thấy được lợi ích của mình trong các dự án thành phố triển khai và đồng tình ủng hộ các chủ chương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên các mặt và đạt được một số kết quả nhất định; đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; công bố các thủ tục hành chính mới do UBND tỉnh ban hành; triển khai phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của công dân; phê duyệt, triển khai Đề án hệ thống một cửa liên thông điện tử ở 23/23 xã, phường; duy trì tốt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố. Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách, các nghị định về cơ chế khoán tài chính; quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước đúng như quy định.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND thành phố với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ cho vay hộ nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tham gia xây dựng chính sách, quy hoạch và những chương trình dự án của địa phương… quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện tốt quyền giám sát của nhân dân. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, điều kiện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: bố trí kinh phí hằng năm; trang thiết bị và tạo điều kiện cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố và xã, phường.

Nhìn chung, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố Pleiku thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. Thông qua các hoạt động của tổ chức đoàn thể, nhân dân ngày càng phát huy tốt quyền làm chủ của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm tổ chức đối thoại trực tiếp, thường xuyên gặp gỡ trao đổi, nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm của nhân dân; lãnh đạo tổ chức tốt công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG