The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
07/08/2021 - Lượt xem: 2699
Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quy chế hoạt động Báo cáo viên kèm theo Quyết định số 518-QĐ/BTGTW, ngày 10/11/2011 (Quy chế 518), Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy xã, phường thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Sau mỗi kỳ đại hội đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Thành ủy bảo đảm đủ số lượng hoạt động thường xuyên. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cụ thể: Đối với Báo cáo viên Thành ủy: Năm 2011 là 29 đồng chí, từ năm 2012 - 2015 là 30 đồng chí, từ năm 2015 đến nay là 30 đồng chí. Đối với cấp cơ sở: Nhiệm kỳ 2010 - 2015 báo cáo viên cơ sở là 219 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở là 482 đồng chí; nhiệm kỳ 2015 - 2020, báo cáo viên cơ sở là 212 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở là 163 đồng chí; nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo viên cơ sở là 129 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở là 225 đồng chí.

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, ngày 11/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 366 đồng chí là lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố.

Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên như: hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị điện tử ở các điểm cầu thông tin trực tuyến, máy chiếu, hệ thống âm thanh, hệ thống đường truyền cáp quang từ tỉnh đến thành phố. Ngoài ra hiện nay 22/22 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành lắp đặt và đi vào sử dụng hệ thống đường truyền trực tuyến để phục vụ cho việc tổ chức các hội nghị triển khai nghị quyết của Đảng và hội nghị báo cáo viên.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo cáo viên, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Thành ủy. Đồng thời, phân công Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy trong việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên Thành ủy, chịu trách nhiệm trước cấp ủy về toàn bộ hoạt động này. Đội ngũ báo cáo viên từ thành phố đến cơ sở đảm bảo về số lượng và các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực công tác theo quy định. Hiện nay, đội ngũ Báo cáo viên Thành ủy là 30 đồng chí, trong đó, về trình độ chuyên môn: có 05 đồng chí trình độ trên đại học, 25 đồng chí trình độ cao đẳng, đại học; về trình độ lý luận chính trị: có 02 đồng chí trình độ cử nhân chính trị, 23 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị, 05 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đối với đội ngũ báo cáo viên cơ sở: Trình độ trên đại học là 08 đồng chí, trình độ cao đẳng, đại học là 85 đồng chí, trình độ trung cấp là 36 đồng chí; trình độ cao cấp lý luận chính trị là 18 đồng chí; trình độ trung cấp lý luận chính trị là 111 đồng chí.

Ngoài ra, công tác tổ chức các hoạt động nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được quan tâm. Các hội nghị báo cáo viên được Đảng bộ thành phố quan tâm tổ chức. Trong 10 năm, thành phố đã tổ chức được 20 hội nghị báo cáo viên cấp thành phố. Nội dung các hội nghị luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các ngành, đảm bảo thiết thực phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hình thức tổ chức được thay đổi đa dạng, phù hợp với từng nội dung, thời điểm như: Kết hợp với hội nghị cấp ủy để thông tin tình hình thời sự và định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tổ chức các hội nghị chuyên đề mời các chuyên gia Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nói chuyện trao đổi; tổ chức hội nghị trực tuyền kết nối từ Trung ương đến điểm cầu thành phố...

Ban Tuyên giáo Thành ủy là đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở các tài liệu: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Đặc san Tư tưởng văn hoá Gia Lai, Thông tin sinh hoạt nhân dân, Thông tin tuyên truyền của Đảng bộ thành phố (theo quý) và các tài liệu thông tin, tuyên truyền khác… Từ đó, góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Qua đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở đã nhận thức và xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền miệng là kênh thông tin quan trọng trực tiếp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng, của địa phương... nhất là đối với cấp cơ sở nơi trực tiếp gần gũi, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG