The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Một số kết quả quan trọng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng
25/10/2021 - Lượt xem: 1050
Từ đầu năm 2021 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, các địa phương, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn thành phố Pleiku đạt được những kết quả quan trọng.

Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; tổ chức giao, nhận quân đạt chỉ tiêu 233 thanh niên (trong đó: Công an 38 thành niên, quân sự 195 thanh niên) và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập, xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 06 xã, phường gồm: Phường Hội Thương, Thắng Lợi, Yên Thế, Hội Phú; xã Tân Sơn, Diên Phú. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố tiếp nhận công dân cách ly tại Trung tâm Huấn luyện thành phố, trường Cao đẳng nghề Gia Lai, trường Chính trị tỉnh theo đúng quy định.

Cùng với đó, công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng được tăng cường; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 9 tháng, xảy ra 01 vụ liên quan đến an ninh tôn giáo (giảm 01 vụ so với cùng kỳ); 03 vụ về an ninh xã hội(giảm 05 vụ so với cùng kỳ). Xảy ra 128 vụ phạm pháp hình sự, tăng 07 vụ so với cùng kỳ; 55 vụ phạm pháp ma túy, giảm 14 vụ so với cùng kỳ; 56 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông (bằng số vụ so với cùng kỳ), làm chết 21 người, 31 người bị thương. Ngoài ra, xảy ra 31 vụ tai, tệ nạn xã hội khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp dân và cải cách tư pháp, tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là trong thời gian chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thực hiện thanh tra xong và có kết luận thanh tra tại 02/4 đơn vị theo kế hoạch. Chỉ đạo thanh tra đột xuất theo Văn bản số 203/TTr-NV2, ngày 25/5/2021 của Thanh tra tỉnh tại 66 trường học thuộc thành phố, đến nay đã triển khai hoàn thành thanh tra về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh tại 33 trường học thuộc thành phố.

 Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng, thành phố tiếp nhận 379 đơn các loại (giảm 118 đơn so với cùng kỳ), đã thụ lý và giải quyết 246/261 đơn thuộc thẩm quyền (gồm 01 đơn khiếu nại, 245 đơn kiến nghị), đạt 94,25%. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Chỉ đạo biên soạn và cấp phát 488 bộ đề cương tuyên truyền một số nội dung của Luật quốc phòng năm 2018, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật cư trú năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều. Biên soạn và phát hành 12.000 tài liệu dưới dạng tờ rơi về “Phòng, chống ma túy”; 10.000 tài liệu dưới dạng tờ gấp “Một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, bệnh”; 8.000 tờ rơi về “Quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”...; công tác đối thoại với dân, hòa giải ở cơ sở triển khai thực hiện tích cực, góp phần giảm lượt tiếp dân và đơn, thư lên cấp trên. Các xã, phường tiếp nhận hòa giải 155 vụ việc tranh chấp, hòa giải thành 54 việc, hòa giải không thành chuyển cơ quan có thẩm quyền 34 việc, đương sự rút 04 đơn, đang giải quyết 63 đơn.

Nhìn chung, công tác quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo; số vụ phạm pháp ma túy, phạm pháp kinh tế, môi trường, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội giảm so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giảm so với cùng kỳ; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật...

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG