The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Pleiku: Duy trì kinh tế - xã hội phát triển ổn định
15/10/2021 - Lượt xem: 418
Trong 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, thành phố đã cơ bản kiểm soát, khống chế dịch Covid-19; góp phần duy trì kinh tế - xã hội phát triển ổn định.

Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Kết thúc vụ đông xuân 2020 - 2021, toàn thành phố gieo trồng được 2.229,9 ha, đạt 103,72% kế hoạch và tăng 2,18% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, nhất là dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 05 tháng 7 năm 2021 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện. Tổng kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2021 là 54,905 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, khối lượng thực hiện đạt 23,649 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch; khối lượng giải ngân đạt 19,285 tỷ đồng, bằng 35,12% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được quan tâm. Tăng cường thực hiện công tác quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 7 năm 2021 về tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục tình trạng “nút thắt cổ chai” của một số tuyến đường trên địa bàn thành phố; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; triển khai lập, phê duyệt và quản lý các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết với 37 đồ án; hoàn tất trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như: đường Nguyễn Văn Linh, Cải tạo Nút giao thông Phù Đổng, đường Hoàng Sa nối dài,…; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất. Triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 05/32 dự án, đã giao 53 lô đất thu tiền sử dụng đất 64,8 tỷ đồng; thực hiện đấu giá thành 15/59 lô, thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách 16,7 tỷ đồng.

TP.Pleiku sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển bố trí cho dự án là 670,323 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 là 59,972 tỷ đồng; kế hoạch năm 2021 là 610,351 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện 216,907 tỷ đồng, đạt 32,36% kế hoạch; khối lượng giải ngân 259,63 tỷ đồng, đạt 38,73% kế hoạch. Thu ngân sách tính đến ngày 30/9/2021 là 1.290 tỷ đồng, bằng 80,7% kế hoạch tỉnh, bằng 76,6% kế hoạch thành phố. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất (thu từ dự án tỉnh 557 tỷ, đạt 101% kế hoạch; thu ngoài dự án 258/300 tỷ đạt 86% kế hoạch; thu từ dự án thành phố 18,668/240 tỷ đạt 7,8% kế hoạch); thu các khoản khác (không tính thu tiền sử dụng đất) 455,8/616,1 tỷ, bằng 77% kế hoạch. Chi ngân sách thành phố là 791,667 tỷ đồng, bằng 66,26% kế hoạch tỉnh, bằng 60,53% kế hoạch thành phố.

Cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Tập trung quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện kịp thời các chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Triển khai cập nhật thường xuyên bản đồ chống dịch của thành phố theo địa bàn xã, phường, cụm dân cư, tổ dân phố trên cơ sở hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG, ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới với phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”,…

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Chỉ đạo triển khai các phương án dạy và học năm học mới 2021 - 2022 đảm bảo đúng các quy định và an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn học sinh phương pháp học trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian không đến trường do dịch Covid-19,… Hoạt động thông tin, tuyên truyền bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên 50 buổi, 40 băng rôn, 46 pa nô, thực hiện 04 bảng pa nô lớn tuyên truyền về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 500 lượt cờ các loại treo trên các tuyến đường nội - ngoại thành, trang trí các cổng chào và cầu bộ hành trên địa bàn. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch thành phố năm 2021 gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn. Triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 2030. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Từ nay đến cuối năm 2021, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; kế hoạch thu chi ngân sách năm 2022 đúng quy định; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác thu ngân sách, tăng cường thu nợ đọng thuế, thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách năm 2021...

Chí Hiếu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG