Unable to connect to the remote server Pleiku: Chú trọng đổi mới công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân
24/04/2018 - Lượt xem: 1771
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến xã, phường, phát huy vai trò của mỗi tổ chức trong tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở.

Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng ủy các xã, phường đã lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp mặt trận và các đoàn thể bằng nghị quyết và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các đoàn thể hoạt động. Công tác phối hợp giữa UBND - mặt trận và các đoàn thể được duy trì đảm bảo thông qua việc ký kết chương trình phối hợp, họp giao ban, mời dự họp sơ, tổng kết của ngành theo đúng quy chế và luật định, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận và các đoàn thể nhân dân triển khai tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào tại cơ sở… 

Mặt trận và các đoàn thể ở xã, phường thường xuyên được tăng cường, củng cố tổ chức, bố trí cán bộ có năng lực, uy tín, nhiệt tình trong công tác. Đội ngũ cán bộ là trưởng, phó mặt trận và các đoàn thể xã, phường qua đánh giá hàng năm có trên 90% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể hàng năm đạt vững mạnh trên 75%. Tỷ lệ tập hợp đoàn, hội viên vào tổ chức ngày càng tăng (Phụ nữ 83,42%; Cựu chiến binh 96,6%; Nông dân 90%; Công đoàn 91,79%; Đoàn thanh niên 72%). Chương trình, nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nhiều mặt được đổi mới và tập trung hướng về địa bàn khu dân cư, bám dân, bám cơ sở, tuyên truyền vận động đoàn, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều phong trào, cuộc vận động mang lại hiệu quả, thiết thực; vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái, các hoạt động nhân đạo từ thiện, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, chăm sóc người cao tuổi, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao đổi với cán bộ làm công tác mặt trận

Trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Quyết định 2017, 218 của Bộ Chính trị, đảng ủy các xã, phường đã triển khai cho mặt trận và các đoàn thể xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai giám sát theo chuyên đề. Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị đều được báo cáo với cấp ủy đảng. Năm 2017: Tổng số cuộc giám sát do UBMTTQVN xã, phường chủ trì là 50 cuộc trong đó tập trung nội dung:giám sát các khoản thu đóng góp trong nhân dân; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách; Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc làm đường giao thông nông thôn; giám sát các khoản quỹ vận động tại tổ dân phố; Số cuộc phản biện xã hội là 120 cuộc, trong đó nội dung: Phản biện về vấn đề đảm bảo trật tự đô thị; Tham gia góp ý nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết HĐND; các Kế hoạch của UBND; phản biện việc trồng cây… Nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dụng chính quyền là 47 cuộc: về vệ sinh môi trường, giải tỏa vĩa hè; góp ý xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của xã, phường; Đối thoại 5 cuộc nội dung: Đối thoại tại các cuộc họp dân liên quan đến công tác hòa giải cơ sở; liên quan đến giải tỏa lấm chiếm vỉa hè. Thực hiện tốt chương trình phối hợp với chính quyền, tổ chức giám sát và thông báo kết quả đến đại biểu hội đồng nhân dân trong các kỳ họp. Vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy hiệu quả. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải ở địa phương.

Về giải pháp trong thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mặt trận và các đoàn thể, nêu cao tính thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Tổ chức tốt các cuộc vận động, sơ, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn, hội viên và nhân dân. Xây dựng, cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phát huy vai trò của những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG