The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phú Thiện: Quan tâm công tác an toàn thực phẩm
22/09/2021 - Lượt xem: 1172
Trong thời gian qua, vấn đề an toàn thực phẩm đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả nhất định.

Thực trạng tình hình ATTP tại địa phương

Hiện nay trên địa bàn huyện tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vẫn còn tồn tại, nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn còn hiện hữu, việc sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng trong nông nghiệp nhất là cho các loại rau, củ quả, hoa màu tuy có hạn chế nhưng vẫn còn diễn ra; cám tăng trưởng trong chăn nuôi vẫn còn sử dụng; hóa chất tẩy rửa, tạo màu, tạo mùi trong thực phẩm và các sản phẩm được lưu thông trên thị trường không rõ nguồn gốc, xuất sứ vẫn còn bày bán trên thị trường; các dịch vụ ăn uống trên hè phố ngày càng nhiều, nhiều loại thịt bán trên thị trường không có dấu kiểm duyệt thú y… nên khó có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù đã có quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm ATTP, quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm nhưng việc tuân thủ các quy định này có lúc, có nơi còn chưa nghiêm túc, ý thức trách nhiệm của một số người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng còn chưa cao; trong sử dụng người dân ý thức được mối nguy hại của thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhưng rất khó để nhận biết, phân biệt giữa thực phẩm đảm bảo an toàn với thực phẩm không an toàn hoặc đành phải chấp nhận vì nhiều lý do khác nhau (theo thống kê từ năm 2017-2020 trên địa bàn huyện có 40 người bị ngộ độc thực phẩm). Do vậy, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được các cấp ủy, chính quyền các đoàn thể chính trị xã hội và người dân trên địa bàn huyện hiện nay quan tâm thực hiện.

Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phú Thiện

Những kết quả đạt được tích cực

Trong những năm qua, các ngành, các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến kiến thức về VSATTP, nhất là Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tập trung cao điểm trong Tháng hành động vì chất lượng VSATTP, các dịp lễ, tết, các sự kiện lớn về chính trị, văn hóa, xã hội hàng năm của đất nước, của địa phương; Trung tâm Văn hóa-Thông tin, thể thao đã có nhiều chương trình phóng sự truyền thanh, chuyên mục, tin bài, hàng trăm băng rôn, áp pích về VSATTP (có phụ lục đính kèm) nhằm tăng cường phổ biến quyền lợi của người tiêu dùng, nghĩa vụ của người sản xuất trong việc thực hiện các quy định về VSATTP; UBMTVN huyện đã xây dựng tiêu chí về VSATTP gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thông qua đó hướng dẫn, định hướng thay đổi hành vi và các biện pháp bảo đảm VSATTP trong các đối tượng sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, vận động nhân dân thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống không bảo đảm vệ sinh, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP.

Qua các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức, hành vi đã góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm và tầm quan trọng của thực hiện các quy định về vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, kiến thức, sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về bảo đảm ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm, từng bước nâng cao trách nhiệm của mỗi chủ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP. Đến nay, tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện có kiến thức và thực hành đúng về ATTP đạt trên 70% và về phía người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP đạt 76%. Việc tuyên truyền đã làm thay đổi hành vi người sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ ngày càng có trách nhiệm hơn trong vấn đề ATTP.       

Bộ máy làm công tác VSATTP ở huyện luôn được quan tâm, tính đến nay, toàn huyện có 12 cán bộ làm công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (trong đó tuyến huyện 02 người, tuyến xã 10 người); Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP cấp huyện được thành lập có 11 người và đi vào hoạt động tương đối ổn định, nền nếp. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra về chuyên ngành ATTP được chú trọng. Huyện cử nhiều lượt cán bộ đi dự các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức nhằm cập nhật các văn bản chỉ đạo và bồi dưỡng kiến thức mới góp phần nâng cao năng lực công tác, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã tham gia 09 lớp tập huấn về công tác VSATTP cho cán bộ phụ trách công tác ATTP. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh ATTP cho hộ sản xuất, kinh doanh được thường xuyên duy trì và việc cấp giấy chứng nhận, giấy phép đủ điều kiện vệ sinh ATTP luôn được các ngành triển khai thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục đảm bảo tuân thủ sự phân công quản lý nhà nước về ATTP. Đến  nay, tổng số cơ sở đã được ngành y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP: 99/199 cơ sở.

 Nguồn lực xã hội cho công tác bảo đảm chất lượng ATTP trên địa bàn huyện được chú trọng, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân cùng với các phương tiện truyền thông đại chúng được huy động  nhằm để tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức về ATTP, phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, đồng thời thông báo các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng biết trong việc tiêu dùng, sử dụng.

Nhìn chung, nhận thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng về an toàn thực phẩm đã có chuyển biến tích cực; các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đã được triển khai đầy đủ, đồng bộ; bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, ổn định; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể đã phát huy hiệu quả; công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm được chú trọng quan tâm chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng được nâng lên, các bệnh lây truyền qua thực phẩm giảm xuống đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn huyện.

Hoàng Quân          

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG