The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát triển nguồn và chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng
30/03/2023 - Lượt xem: 70
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời, xem đây là vấn đề hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến sức khỏe nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 27/3/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Theo đó, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm; xây dựng, phát triển các nguồn và chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; bố trí, đảm bảo nguồn lực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; sự phối hợp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt nhấn mạnh đến giải pháp xây dựng, phát triển các nguồn và chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; trong đó, khuyến khích, xã hội hóa việc đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn; ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Từng bước hình thành mạng lưới logistic, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn.

Phát huy vai trò của các hợp tác xã trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW và nội dung Kế hoạch này đến chi bộ.

Đồng thời, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các giải pháp và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW và Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Đức Trí

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG