The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
20/11/2021 - Lượt xem: 918
Ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh có 332 hợp tác xã (tăng 242 hợp tác xã so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2001) với 21.077 thành viên và 02 liên hiệp hợp tác xã, với 09 thành viên. Trong đó, có 297 hợp tác xã đang hoạt động (26 hợp tác xã ngưng hoạt động và 09 hợp tác xã chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012).

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18 tháng 3 năm 2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên; các cấp, các ngành đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với các nội dung liên quan đến đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các thành viên hợp tác xã nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua đã huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị; trong đó có vai trò quan trọng của Liên minh hợp tác xã, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức. Cùng với đó, Đoàn thanh niên các cấp đưa công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012, lợi ích khi tham gia hợp tác xã vào trong nội dung sinh hoạt hằng tháng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TĐTN-CNĐ, ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc tham gia xây dựng Hợp tác xã trong thanh niên giai đoạn 2018 - 2022 và ban hành Đề án số 02 về việc “Hỗ trợ thành lập 05 hợp tác xã trong thanh niên giai đoạn 2018 - 2022” để cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch, đồng thời, tập trung chỉ đạo đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát các mô hình kinh tế hiệu quả trong lực lượng đoàn viên, thanh niên; nắm bắt nhu cầu liên kết phát triển kinh tế giữa các thanh niên hướng tới việc thành lập mô hình hợp tác xã do thanh niên làm chủ, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm. Thực hiện kết nối với các doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã thanh niên.

Thành viên Hợp tác xã thu hoạch chè. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012, nâng cao nhận thức về lợi ích của mô hình hợp tác xã kiểu mới đến các hội viên; tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích, nội dung, thể lệ cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã kiểu mới trên các phương tiện thông tin, như: Tờ thông tin, website của Hội, Báo Gia Lai... Đưa hoạt động thi tìm hiểu hợp tác xã kiểu mới vào trong nội dung đăng ký thi đua đối với cấp huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, hội nông dân các cấp tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với việc vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia làm thành viên, sáng lập viên hợp tác xã; phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay đưa các thông tin, hoạt động của Hội Nông dân, trong đó có nội dung Luật Hợp tác xã năm 2012.

Bên cạnh mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập kinh nghiệm cho các hợp tác xã; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển hợp tác xã; thực hiện hỗ trợ pháp lý cho các hợp tác xã thành viên, phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hợp tác xã thành viên.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo Điều lệ và nhiệm vụ tỉnh giao còn hạn hẹp; việc cung ứng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thông báo kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2021
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG