The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nhân tố thành công ở Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong thời kỳ mới
28/12/2021 - Lượt xem: 1652
Ra đời trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (Saigon Newport - SNP) đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển, làm nên một thương hiệu khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế, một điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, ngày càng xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”. Một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chính là xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ngày đêm miệt mài cống hiến để làm nên một thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn ngày nay.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái

Tân Cảng Sài Gòn (Quân cảng Sài Gòn) thành lập ngày 15/3/1989, từ một bến cảng bên sông Sài Gòn, với 36 cán bộ, chiến sĩ, là những người vốn quen với sóng gió biển khơi, nay đảm nhiệm thêm nhiệm vụ làm kinh tế. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành đến nay, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trở thành một doanh nghiệp quốc phòng an ninh tiêu biểu - một thương hiệu quốc gia, có uy tín quốc tế cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Để có được thành công đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó cán bộ và công tác cán bộ luôn được coi là nhân tố then chốt của then chốt.

Cán bộ và công tác cán bộ luôn có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần quyết định đến việc thành bại trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, trong đó Tổng Công ty đã đặc biệt quan tâm đến lựa chọn người tài, phát hiện từ sớm, từ xa, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn đơn vị là sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế biển. Tổng Công ty đã thành công, trở thành nhà khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị trí trên trường quốc tế; chiếm trên 93,6% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh; chiếm 54% thị phần container xuất nhập khẩu của cả nước; TOP 20 cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới; là điển hình cho doanh nghiệp quốc phòng an ninh chủ động hội nhập, kinh doanh hiệu quả; là một trong những “đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ” trong Quân chủng Hải quân nhiều năm.

Có được kết quả đó, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, mà trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đây cũng chính là một trong bốn bài học kinh nghiệm được đúc rút trong hơn 32 năm phát triển, trưởng thành của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: “thường xuyên quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Từ bài học kinh nghiệm có thể thấy, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong việc dẫn dắt, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận nhằm bổ sung đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; gắn phát triển cả về số lượng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng “chuyên sâu, thực chất, chuyên nghiệp”. Mạnh dạn giao quyền cho cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng; giao việc khó là phương pháp để phát hiện những cán bộ có tố chất, phẩm chất, năng lực công tác để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thử thách qua thực tế. Việc bố trí cán bộ thực hiện theo phương châm “từ người bố trí việc, từ việc bố trí người” một cách hợp lý, phát huy tối đa sở trường, năng lực của từng người. Theo đó, công tác quy hoạch luôn được chủ động phát hiện từ sớm, từ xa nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên ngành hẹp như: hoa tiêu hàng hải, khai thác cảng, dịch vụ logistics, công nghệ thông tin, kỹ thuật tự động hóa… kể cả nguồn từ diện quân lực và lao động hợp đồng để bổ sung vào nguồn kế cận, kế tiếp để có hướng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng hợp lý, đó cũng là cơ sở để tạo nguồn tuyển dụng, tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ.

Hoa tiêu Tân Cảng trao đổi kế hoạch dẫn tàu quốc tế vào cảng

Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn cũng đã chủ động xây dựng, ban hành bộ “Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ” cho 113 chức danh cán bộ trong doanh nghiệp, việc xây dựng và ban hành rộng rãi chính là căn cứ quan trọng để xem xét, quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ được thống nhất, đồng thời xác định mục tiêu để cán bộ rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực về mọi mặt.

Với cơ cấu đặc thù của doanh nghiệp quân đội phát triển kinh tế biển, cán bộ khối kinh tế hiện nay chiếm trên 70% và được đào tạo từ các trường ngoài quân đội. Vì vậy để bảo đảm năng lực cạnh tranh, có nhân lực giỏi, Tổng Công ty chủ động phát hiện và làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, xây dựng Tổng Công ty trở thành “doanh nghiệp học tập”. Tập trung phát huy hiệu quả của 03 hình thức đào tạo quan trọng: (1) Đào tạo tại chỗ (mở các lớp đào tạo hơn 30.000 lượt người/năm, với hơn 200 nội dung đào tạo như huấn luyện quân sự, logistics, kỹ năng quản trị, sale, marketing… kinh phí mỗi năm trên 20 tỷ đồng); (2) Đẩy mạnh đào tạo trực tiếp tại nước ngoài về chuyên ngành kinh tế (thông qua đào tạo thạc sỹ, trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập gần 20 quốc gia, hơn 200 lượt người/năm, với hơn 10 nội dung đào tạo như khai thác cảng, quản trị kho hàng, tự động hóa, công nghệ thông tin, ngoại ngữ …) và nhất là tăng cường đào tạo ngoại ngữ trong môi trường bản ngữ; (3) Đào tạo bằng thực tiễn (luân chuyển để bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ như đi thực tế tại các đơn vị chiến đấu, luân chuyển giữa cơ quan với đơn vị…). Không chỉ đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự nghiên cứu sáng tạo để làm chủ công nghệ, khoa học kỹ thuật, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và các lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh mà còn luôn phát huy phong trào sáng kiến trên các lĩnh vực, nhiều sáng kiến có quy mô lớn, đạt hiệu quả cao (mỗi năm có trên 20 sáng kiến, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng).

Cán bộ, nhân viên TCT Tân Cảng Sài Gòn làm chủ trang thiết bị điều hành, khai thác cảng hiện đại

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng, việc luân chuyển, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ được thực hiện theo quan điểm: xây dựng đội ngũ cán bộ một cách toàn diện; biết được việc của cấp trên; giỏi việc cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và trực tiếp làm tốt công việc của cấp dưới; biết việc trên cơ quan; biết việc dưới đơn vị và hiện trường; miệng nói tay làm; không chỉ giỏi về quản lý, quản trị doanh nghiệp mà còn phải giỏi các lĩnh vực khác có liên quan; biết chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động. Thực hiện chế độ luân chuyển để tạo nguồn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tại các đơn vị, tạo động lực, thách thức mới cho cán bộ để không ngừng hoàn thiện, phát huy tối đa các tố chất, năng lực bản thân.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách thu hút, đãi ngộ như trọng dụng, sử dụng nhân sự một cách sáng tạo, linh hoạt; tuyển dụng, tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ; khuyến khích khen thưởng, động viên; thực hiện chính sách lương theo vị trí, chức danh, chuyên môn, chuyên gia…

Trong môi trường cạnh tranh và thay đổi nhanh, đặt ra mỗi cán bộ phải có tầm nhìn rộng, phải có cách nghĩ sáng tạo, có cách giải quyết khác biệt, năng động hơn, hiệu quả hơn. Khi xu thế hội nhập quốc tế, môi trường cạnh tranh ngày càng cao, Cách mạng công nghiệp 4.0 trở nên phổ biến, nhiều lĩnh vực được tự động hóa thay thế con người, yêu cầu về kỹ năng, chuyên môn của người lao động sẽ cao hơn. Cũng chính vì thế mà sự sàng lọc lao động là hoàn toàn bắt buộc. Và khi ấy, một doanh nghiệp đoàn kết, năng động, văn hóa, nghĩa tình không có nghĩa là không biết cách sàng lọc và làm khỏe mạnh chính mình. Đó là sự sàng lọc có văn hóa trên nền tảng giá trị nhân văn, trên cơ sở cơ cấu lao động phù hợp, sáng tạo ra cách làm mới, thị trường mới, ngành nghề mới cho người lao động có thể tích hợp và thích nghi, cống hiến.

Với tầm nhìn chiến lược toàn diện về công tác nhân sự, Đảng ủy, Ban lãnh đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kiến tạo, hoàn thiện, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hôm nay đã có đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đủ năng lực, khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - kinh tế, với tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu Việt Nam về kinh tế biển và dịch vụ logistics gắn với xây dựng và phát triển Khu kinh tế quốc phòng Trường Sa, là điểm sáng về kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại tá Phạm Văn Phèn - Bí thư Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thông báo kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2021
Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG