The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động phòng, chống thiên tai.
27/08/2019 - Lượt xem: 2150
Đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chương trình làm việc tháng 9 năm 2019.

Lực lượng kiểm lâm tuần tra tại các tiểu khu trong Vườn Quốc gia. Ảnh: internet

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định những nhiệm vụ công tác trọng tâm chỉ đạo trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo đó, sẽ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo dõi, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động phòng, chống thiên tai.

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định. Thực hiện tốt Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT, ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020; quan tâm đặc biệt đến đối tượng học sinh nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Quán triệt thực hiện hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và chấn chỉnh y đức cho đội ngũ y, bác sĩ trong toàn tỉnh; tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, sởi... trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2019) và các ngày lễ lớn trong tháng. Quan tâm các hoạt động du lịch, gắn phát triển du lịch với văn hóa, các lễ hội truyền thống của địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt Thông báo số 245-TB/VPTU, ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, một số địa phương và cơ quan chức năng về bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo.

Đăng Vũ

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG