The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động
02/08/2019 - Lượt xem: 1822
Những năm qua, mặc dù tỉnh không ban hành quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động riêng cho địa phương, nhưng công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện thường xuyên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề, như: An toàn điện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công trình xây dựng, lĩnh vực cơ khí, khai thác khoáng sản... và lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động nói chung. Năm 2014, tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 24 đơn vị; năm 2015, tổ chức 16 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 16 đơn vị; năm 2016, tổ chức 06 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 06 đơn vị; năm 2017, tổ chức 21 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 21 đơn vị; năm 2018, tổ chức 21 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 21 đơn vị (trong đó, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra 10 doanh nghiệp).

Hoạt động của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh được tổ chức và duy trì hoạt động ổn định, hằng năm tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, chỉ đạo tổ chức thành công Lễ Phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm theo quy mô cấp tỉnh. Phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động đến các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thăm, tặng quà người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và gia đình có người bị chết do tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động và người lao động.

Ảnh minh họa

Công tác theo dõi, tổng hợp, thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020, chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiến hành xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Cùng với đó, việc đổi mới cơ chế, chính sách trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo hướng ưu tiên cho các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đầu tư cho công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động được chú trọng. Quan tâm chính sách hỗ trợ bồi dưỡng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cơ chế đầu tư cho hoạt động phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bảo đảm công bằng và cuộc sống cho người bị nạn và thân nhân. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động, thường xuyên khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Củng cố và hoàn thiện các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho người lao động.

Huy động nguồn lực xã hội tham gia vào việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; mở rộng các hình thức bảo hiểm, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp linh hoạt theo ngành, lĩnh vực. Có cơ chế đầu tư cho các hoạt động cảnh báo, phòng ngừa, quản lý rủi ro, phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Phát triển các dịch vụ huấn luyện, kiểm định, tư vấn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm nâng cao quyền và lợi ích của người lao động.

Trường Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG