Unable to connect to the remote server Nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
01/07/2016 - Lượt xem: 2613
Sáng 1/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (ảnh: HH)

 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) những chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính và PCTN như: Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương.

Ban Nội chính đã tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý 02 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Chủ động đề xuất và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan...

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính và PCTN. Tiếp tục chủ động xây dựng, hoàn thiện văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo về cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương quan tâm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính và PCTN trên các lĩnh vực: tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới... Cùng với đó, Ban đã làm việc với một số địa phương để nắm tình hình an ninh quốc gia; rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội chính và PCTN cho các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Ban Nội chính đã tích cực nghiên cứu, thẩm định, phát biểu ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền về một số dự án Luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính và PCTN. Tham gia ý kiến có trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền trong việc đề nghị bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan cao cấp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và một số chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong các cơ quan nội chính; bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác nội chính và PCTN.

Tại Hội nghị, ý kiến của đại diện các Vụ đã làm rõ thêm những kết quả đã đạt được đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác nội chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của Ban Nội chính trong 6 tháng đầu năm 2016. 

Tuy nhiên, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Nội chính Trung ương vẫn còn một số hạn chế như trong Báo cáo đã nêu. Do vậy, Ban Nội chính Trung ương cần nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính và PCTN, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác nội chính và PCTN, đặc biệt là các nội dung nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Nội chính Trung ương cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương, giải pháp lớn về công tác nội chính và PCTN; nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng thật sự cụ thể, thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tập trung tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2016.

 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: HH)

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, Ban Nội chính cần tiếp tục hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; nhất là đôn đốc sớm đưa ra xét xử giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, sớm kết thúc điều tra để truy tố, xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần nội dung bị tòa phúc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại) và khẩn trương truy tố, xét xử vụ án xảy ra tại Công ty dịch vụ Agribank theo quy định của pháp luật...

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, Ban Nội chính cần tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và PCTN. Cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính và PCTN do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng rằng, trong 6 tháng cuối năm 2016 Ban sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG