The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Một số kết quả đạt được qua hơn 01 năm thực hiện bộ biên bản mẫu sinh hoạt chi bộ
19/07/2021 - Lượt xem: 749
Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc (17 đảng bộ cấp huyện và 04 đảng bộ tương đương cấp huyện); 955 tổ chức cơ sở đảng (353 đảng bộ cơ sở, 602 chi bộ cơ sở); 3.475 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 62.053 đảng viên (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021).

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Công văn 3589-CV/BTCTU, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về ban hành bộ biên bản mẫu sinh hoạt chi bộ, qua hơn 01 năm triển khai thực hiện, việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết  quả bước đầu; phương pháp tổ chức, nội dung, chất lượng sinh hoạt có những chuyển biến tích cực.

Kết quả thực hiện mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ

Việc đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ được xây dựng tại bộ mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đã bám sát, định hướng của cấp trên và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để đánh giá kết quả đạt được trong tháng và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của tháng tiếp theo; quá trình đánh giá lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung thảo luận được đồng chí chủ trì gợi ý, cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, động viên tinh thần đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, tham gia góp ý xây dựng đối với đảng viên trong chi bộ, qua đóng góp ý kiến đã phát huy dân chủ, công khai trong sinh hoạt và ý kiến tập thể để xây dựng nghị quyết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, tự giác, gương mẫu thực hiện.

Nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ được nâng cao về chất lượng, trình tự các nội dung rõ ràng, mạch lạc, dễ thực hiện, kiểm tra trong quá trình thực hiện và được biểu quyết nhất trí cao trong chi bộ. Sau khi ban hành nghị quyết, đồng chí bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm, sự sáng tạo của đảng viên, bảo đảm nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc thông qua nghị quyết hoặc kết luận sau mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ là cơ sở để đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ vào tháng tiếp theo và ra thông báo kết luận để triển khai thực hiện. Đa số các chi bộ lựa chọn thư ký ghi biên bản là đồng chí chi ủy viên hoặc đảng viên chính thức có trình độ, kỹ năng viết, khái quát, tổng hợp để ghi chép lại diễn biến của buổi sinh hoạt đảm bảo phản ánh đầy đủ, chính xác diễn biến và ý kiến tham gia thảo luận của đảng viên.

Nhìn chung, qua thực hiện mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt theo đúng trình tự các bước, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đề ra, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, dễ kiểm tra, kiểm soát. Mẫu biên bản phản ánh chi tiết, cụ thể, đầy đủ nội dung của buổi sinh hoạt chi bộ; làm cơ sở, căn cứ để chi bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Biên bản được phân theo các đề mục cụ thể nên trong sinh hoạt chi bộ đảng viên đã hình dung rõ nét các nội dung sinh hoạt, góp phần đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, bí thư chi bộ xác định được vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, qua đó cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên.

Lễ Kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.

* Một số mô hình mới, cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị xã Ayun Pa: Một số chi bộ tổ dân phố phân công đảng viên phụ trách từng hộ gia đình, cụm dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, do đó trong sinh hoạt chi bộ có thể lãnh đạo được nhiệm vụ kinh tế, an ninh, trật tự ở địa phương. Đảng bộ huyện Chư Pưh: Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ cơ sở; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, mẫu tại Đảng bộ xã Ia Le; mỗi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy chọn 01 đến 02 chi bộ làm mẫu để các chi bộ học tập cách thức tiến hành sinh hoạt, nội dung sinh hoạt và rút ra kinh nghiệm trong việc tổ chức điều hành sinh hoạt tại chi bộ mình. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt, cơ bản đảm bảo nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ huyện Chư Păh: Đảng ủy các xã, thị trấn phân công đảng viên là công an định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; giúp chi bộ, đảng viên và lực lượng an ninh nắm được thông tin hai chiều về tình hình an ninh trật tự, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời nội dung sinh hoạt chi bộ được phong phú, đa dạng hơn. Đảng bộ thị xã An Khê, Chư Sê, Đức Cơ, Kbang, Mang Yang...: Một số chi bộ đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để gửi thông tin thời sự và văn bản mới (trừ các văn bản mật và các văn bản khác quy định không được công khai) để đảng viên cập nhật, đồng thời thuận tiện, hiệu quả trong việc thông tin thời gian sinh hoạt, nắm tình hình đảng viên. Đảng bộ huyện Chư Pưh, Chư Sê, Đức Cơ, Kông Chro, Mang Yang...: Một số chi bộ đã dự thảo báo cáo, xây dựng nghị quyết và gửi trước cho đảng viên trong chi bộ nghiên cứu để tham gia phát biểu ý kiến, góp ý tại buổi sinh hoạt.

Một số hạn chế

Một số chi ủy chưa linh hoạt trong quá trình vận dụng bộ biên bản mẫu sinh hoạt chi bộ; chưa thật sự đầu tư, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc ghi chép biên bản ở một số chi bộ chưa theo sát diễn biến thảo luận, chưa thể hiện đầy đủ nội dung ý kiến tham gia thảo luận; có nơi không có kết luận của đồng chí chủ trì, hoặc nội dung kết luận còn chung chung, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan và không thông qua biên bản sau khi kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn chung chung, dàn trải, chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết. Một số chi bộ ghép từ nhiều cơ quan, đánh giá tình hình thực hiện chưa sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đề ra nghị quyết chưa sát với thực tế.

Xem: Bộ biên bản mẫu sinh hoạt chi bộ

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG