The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tham gia xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
23/03/2019 - Lượt xem: 4165
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 12-CT/TU), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, các hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT, ngày 23 tháng 4 năm 2018 về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Trong đó, xác định mục tiêu trong năm 2018: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 17/17 huyện, thị xã, thành phố lồng ghép Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” với các nội dung xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU.  

Trong năm, đã triển khai lồng ghép tuyên truyền, vận động được trên 3.740 buổi với trên 450.000 lượt người tham gia, nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 12-CT/TU gắn với các cuộc vận động, các phong trào thông qua các buổi họp tổ tự quản, sinh hoạt các đoàn thể nhân dân; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, phát huy vai trò của dòng họ, người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện; tổ chức 13 lớp tập huấn về công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU cho 1.412 đại biểu đại diện cho ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đối với làng điểm Plei Pông của xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-MTTQ-BTT, ngày 02 tháng 02 năm 2018 về việc hỗ trợ, giúp đỡ thôn Plei Pông xây dựng “Làng nông thôn mới” năm 2018 và Quyết định số 321/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 08 tháng 02 năm 2018 về việc thành lập Tổ công tác xây dựng mô hình điểm “Làng nông thôn mới - Plei Pông”; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thôn Plei Pông tiếp tục chỉnh trang khuôn viên, nhà ở, chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm, xử lý rác thải, công trình vệ sinh, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với thời tiết và điều kiện thổ nhưỡng của thôn Plei Pông; tư vấn, hướng dẫn bà con nhân dân thôn Plei Pông áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, những kỹ năng cần thiết trong việc tổ chức sản xuất, trong quản lý chi tiêu, nuôi dạy con cái, thực hiện hiệu quả mô hình “hàng rào xanh”, “con đường hoa”; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tiên phong đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi có năng suất, chất lượng cao để các hộ nghèo học tập làm theo, thực hiện hiệu quả mô hình “Làng thanh niên đoàn kết và phát triển”; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tuyên truyền phổ biến phát huy truyền thống cách mạng, vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; đã khảo sát, hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà ở và 05 bồn nước sinh hoạt cho các hộ nghèo tại thôn Plei Pông với tổng số tiền gần 110 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh huy động đoàn viên, thanh niên tham gia trên 500 ngày công cùng các lực lượng hỗ trợ di dời nhà ở cho các hộ dân; tổ chức dọn dẹp vệ sinh, đào 100 hố rác, xây dựng 39 nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức tập huấn 04 đợt chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 500 lượt thanh niên về giống cây trồng, vật nuôi; rà soát, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 377 trường hợp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra còn tham gia hỗ trợ lắp đặt 03 hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn (tại các địa phương: An Khê, Krông Pa, Chư Pưh); xây dựng 02 điểm vui chơi thanh thiếu nhi tại thị xã An Khê và huyện Krông Pa...

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, các cấp Hội triển khai giải pháp về “Vận động hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2021” với các nội dung: Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiết kiệm chi tiêu; lựa chọn làm thí điểm 5 chi hội của 5 huyện: KBang, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Đak Đoa; chọn hộ hội viên dân tộc thiểu số làm mẫu thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu; đầu ra của các hoạt động là câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5 - 10 triệu đồng”; các huyện, thị xã, thành phố còn lại tập trung tuyên truyền, vận động làm thay đổi thói quen tiết kiệm trong chi tiêu với các nội dung tiết kiệm trong ăn uống, đầu tư cho con mua sắm, sử dụng điện tại gia đình và tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu... Đến nay, đã tổ chức 54 buổi tuyên truyền cho 35.670 chị em tham gia, 674 hộ làm mẫu, thành lập 06 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5 - 10 triệu đồng” với 104 thành viên tham gia. Số tiền tiết kiệm được, các chị dùng để đầu tư cho con học tập, mua bảo hiểm y tế, mua các vật dụng thiết yếu cho gia đình... góp phần giảm các tiêu chí nghèo đa nghèo, thực hiện tiêu chí 11 trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện tổ chức các hoạt động triển khai xây dựng “Làng nông thôn mới” tại Plei Pông - xã Chư A Thai (Phú Thiện) như: Thành lập 01 tổ phụ nữ phát triển kinh tế có 07 thành viên tham gia với tổng số tiền 49 triệu đồng; phát động phong trào gây quỹ tập thể với 140 ngày công làm 3 sào mì, đã gây quỹ được 25 triệu đồng cho 04 chị vay không tính lãi; truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và thành lập Câu lạc bộ “Gia đình không có nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”; ra quân xây dựng mô hình “Mỗi hộ có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái”, có 96 hộ tham gia trồng 600 cây ăn trái, 100m “Con đường hoa”; hỗ trợ xây dựng 02 nhà vệ sinh.

Cùng với đó, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh như: Tiểu đoàn Phòng hóa 21/Bộ Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48/Sư đoàn 320 của Quân đoàn 3; Trung đoàn Bộ binh 991 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều đợt ra quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương giúp dân di dời, xây dựng mới nhà ở, dựng hàng rào, sửa chữa đường giao thông, kênh mương cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số...

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG