The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mang Yang: Kết quả và kinh nghiệm trong công tác chữ thập đỏ
07/07/2020 - Lượt xem: 1505
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

10 năm qua, cấp ủy các cấp đã tổ chức được 57 Hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên. Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 12 tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó triển khai, quán triệt Chỉ thị cho 550 học viên là cán bộ Hội các cấp; đồng thời, Hội triển khai 115 buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị cho 8.450 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân; việc tổ chức học tập, quán triệt có trọng tâm, trọng điểm, với những nội dung cụ thể, rõ ràng. Việc kết nạp hội viên là đảng viên được quan tâm, năm 2010 có 99 đồng chí, đến 2019 có 286 đồng chí. Ngoài ra, Mặt trận, các đoàn thể cũng thường xuyên lồng ghép trong hoạt động và tổ chức được 120 buổituyên truyền, với 12.675lượt người tham dự.

Nhận thức đúng vai trò quan trọng về công tác chữ thập đỏ, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và Chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo công tác Hội Chữ thập đỏ; củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ và phát triển tổ chức của Hội; bố trí, điều chuyển những cán bộ có phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực làm công tác Hội Chữ thập đỏ huyện; quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của Hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định nhiệm vụ công tác nhân đạo trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; đã chỉ đạo định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác nhân đạo.Mặt khác, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng về cơ sở, gắn bó với đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động thực hiện 07 hoạt động Chữ thập đỏ; tham gia xây dựng các công trình nhân đạo; tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thảm họa; nhân rộng mô hình trong hoạt động nhân đạo, trên địa bàn huyện; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Cấp ủy, chính quyền huyện Mang Yang luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động của hội chữ thập đỏ. Ảnh: P.T

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm tạo điều kiện về phương tiện, kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ hoạt động, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Luật hoạt động Chữ thập đỏ, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ thực hiện tốt 07 hoạt động Chữ thập đỏ được quy định trong Luật hoạt động của Hội; phát huy tốt vai trò của Hội Chữ thập đỏ tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội, tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng nông thôn mới; sắp xếp biên chế chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới; đề xuất điều chỉnh chế độ chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở; các cấp chính quyền tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhân đạo và hoạt động của Hội. Công tác phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong những năm qua thường xuyên được duy trì và đi vào nề nếp, thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của từng ngành, đoàn thể nổi lên trong các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”, phong trào“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, phong trào vận động quần chúng hoạt động xã hội nhân đạo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…

Thực hiện được 78 buổi tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe của nhân dân; phòng, chống bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm. Phối hợp với các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh, ngành Y tế khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.462 lượt người, trị giá 1.885.740.000 đồng. Thành lập Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện, hối hợp chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện cấp xã và tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được trên 2.854 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, kịp thời hỗ trợ ngành Y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; tổ chức và tham gia 07 Lễ tôn vinh, khen thưởng cho 66 tập thể, 128 cá nhân, 03 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng ngừa các thảm họa do thiên nhiên gây ra; có 3.072 người được trợ giúp, trị giá gần 2 tỷ đồng. Trong đó, vận động ủng hộ nhân dân các vùng trong và ngoài nước bị ảnh hưởng của thiên tai 60.6 triệu đồng; kêu gọi đầu tư và triển khai xây dựng 16 công trình nhân đạo (Nhà ở CTĐ, giếng khoan nước sạch, bể nước tự chảy…) cho cộng đồng khu dân cư và hộ gia đình khó khăn trị giá 1,6 tỷ đồng.

Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ 26.011 suất quà, trị giá gần 5 tỷ đồngcho đồng bào nghèo và nạn nhân chất độc Da cam nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Vận động thường xuyên 37.540 suất quà, trị giá hơn 9 tỷ đồng cho người nghèo, bệnh nhân phong, tàn tật... Trong đó, tiếp nhận viện trợ, triển khai dự án hỗ trợ bệnh nhân phong, hộ nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững trị giá 850 triệu đồng; lập và vận động ủng hộ 36 Thùng gạo tình thương tại các cơ sở xay xát đạt trên 6.429 kg gạo, trị giá 54,7 triệu đồng kịp thời giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Tổng giá trị hoạt động từ năm 2010 đến nay đạt gần 18 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được nêu trên, để tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Đặc biệt, là nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và những người có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Triển khai hiệu quả 07 lĩnh vực hoạt động của Hội, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển Hội viên, xây dựng tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở vững mạnh, đảm bảo là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thường xuyên chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên,lấy hiệu quả, chất lượng là mục tiêu cho các hoạt động. Phát huy tinh thần tích cực, chủ động của các cấp Hội trong việc tham mưu cho Cấp ủy Đảng, Chính quyền về công tác Hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong trường học, Doanh nghiệp, Cơ quan hành chính sự nghiệp, trong các tổ chức Tôn giáo; vận động nhân dân tham gia tích cực nhằm từng bước xã hội hóa công tác nhân đạo, từ thiện. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” nhằm tạo điều kiện giúp những gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững cùng với việc Hội Chữ thập đỏ chung tay xây dựng nông thôn mới. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Chính quyền đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội….

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG