The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Lực lượng Hậu cần Công an tỉnh: "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"
25/01/2018 - Lượt xem: 3181
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II diễn ra ngày 25-1-1948 đã xác định Hậu cần là một bộ phận rất quan trọng, làm nhiệm vụ bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu cho lực lượng Công an nhân dân (CAND). Với ý nghĩa đó, ngày 27-6-2001, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định lấy ngày 25-1 hàng năm là ngày truyền thống lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật CAND. 70 năm qua, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Gia Lai đã góp phần cùng toàn lực lượng lập nên nhiều chiến công.

Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL thành lập Việt Nam Công an vụ, thuộc Bộ Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng toàn quốc. Tiếp đó, ngày 18-4-1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 21/NĐ về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ quy định hệ thống tổ chức các cơ quan chuyên môn từ Nha Công an Trung ương đến Ty Công an các tỉnh. Ở các cấp Công an đều có Văn phòng, trong đó có bộ phận kế toán, quản trị đảm nhận việc thanh quyết toán lương, chi phí vật liệu văn phòng phẩm, quản trị cơ quan. Đây chính là tổ chức tiền thân của lực lượng Hậu cần CAND.
 

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh. Ảnh: P.V.C
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh. Ảnh: P.V.C

Ngay từ những ngày đầu chính quyền cách mạng mới thành lập, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thu gom vũ khí, phương tiện kỹ thuật, tài chính của địch phục vụ chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật đã đóng góp to lớn chi viện sức người, của cải cho chiến trường miền Nam. Tham gia phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh trật tự vùng tự do, căn cứ địa cách mạng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an toàn các chiến dịch quân sự, góp phần vào thành tích chung của lực lượng CAND, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Cùng với sự ra đời, phát triển của Hậu cần-Kỹ thuật CAND, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an Gia Lai ra đời trong bối cảnh lịch sử đầy khó khăn, thử thách của buổi đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an Gia Lai đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mưu trí, dũng cảm, dựa vào dân, bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ công tác chiến đấu, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an Gia Lai, cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 15-10-1975, 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum hợp nhất thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Ty Công an Gia Lai-Kon Tum đã nhanh chóng được củng cố về tổ chức, thành lập các khối chuyên trách từng lĩnh vực công tác. Trong đó, khối Xây dựng lực lượng có Phòng Hậu cần, ở Công an các địa phương có bộ phận làm công tác hậu cần chuyên trách. Ngay sau đó, lực lượng Hậu cần đã nhanh chóng bước vào một trận chiến mới không kém phần cam go và quyết liệt. Khắc phục khó khăn, lực lượng Hậu cần Công an Gia Lai-Kon Tum đã nhanh chóng chủ động chuẩn bị trang-thiết bị phương tiện phục vụ nhiệm vụ đấu tranh triệt phá các tổ chức phản động, truy quét bọn phản động FULRO, đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ.

Sau khi tỉnh Gia Lai được chia tách, lực lượng Hậu cần Công an tỉnh luôn xác định trách nhiệm cao cả của mình, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Những năm gần đây, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật; đổi mới tư duy từ hậu cần “phục vụ” sang hậu cần, kỹ thuật “bảo đảm”; chuyển từ phương thức công tác hậu cần mang tính thụ động sang phương thức chủ động, đi trước một bước, chuẩn bị các yêu cầu vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, sửa đổi các quy định, quy trình công tác cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của lực lượng Công an toàn tỉnh.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Nhờ chủ động trong công tác hậu cần, kỹ thuật nên khi xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh đã đáp ứng đầy đủ về kinh phí, trang cấp kịp thời công cụ hỗ trợ, vũ khí, phương tiện, trang-thiết bị, y tế, lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ chiến đấu góp phần bảo đảm thắng lợi chung trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an tỉnh.

Thời gian tới, với phương châm: “Hậu cần chủ động” và khẩu hiệu hành động: “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Tập trung xây dựng củng cố, phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG