Unable to connect to the remote server Lời Bác dặn với "nhiệm vụ then chốt"
25/10/2014 - Lượt xem: 2428
Trong Di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. “Trước hết nói về Đảng”, Bác dặn dò: “...Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng như lời Bác để lại trước lúc ra đi, đã nhiều lần, trong nhiều nội dung các văn kiện của Đảng đã đề cập. Đặc biệt là những năm gần đây.

 Chúng ta đã biết, suốt chặng đường đi lên, xây dựng và trưởng thành, Đảng đã đoàn kết, tập hợp nhân dân, gây dựng phong trào và tổ chức lãnh đạo nhân dân ta vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, ác liệt để làm nên những  chiến công oanh liệt, giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và những cuộc chiến tranh biên giới sau ngày thống nhất đất nước. Đặc biệt, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật” về tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội sau những năm duy trì quá lâu cơ chế bao cấp để dũng cảm vượt qua rào cản cố hữu ấy, manh nha xây dựng nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước từ những năm đầu của thập niên 1980-1990 của thế kỷ trước.

 

  Hội nghị giao ban trực tuyến về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ảnh: Nguyễn Dung
Hội nghị giao ban trực tuyến về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Ảnh: Nguyễn Dung

Trong các thời kỳ cách mạng ấy, vô số cán bộ, đảng viên của Đảng đã tiền phong, gương mẫu hy sinh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong các phong trào hành động cách mạng, nhiều đảng viên, cán bộ nâng cao ý thức học tập, rèn luyện về đạo đức, phẩm chất chính trị, xứng đáng là “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như lời Bác dạy. Và vì vậy mà Đảng ta đã không ngừng nâng cao sức chiến đấu, vai trò vị trí của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Thế nhưng, như Bác cũng đã từng nhắc nhở, đại ý, viên đạn đồng trong thời chiến không đáng sợ bằng viên đạn bọc đường trong thời kỳ xây dựng hòa bình. Những năm đồng thời với mở rộng kinh tế thị trường, phát triển đời sống xã hội trên mọi lĩnh vực, thực hiện chính sách đối ngoại “là bạn với tất cả các nước”, hội nhập với nền kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng hơn; thì cùng với đó, tình hình đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên “có vấn đề”, đến mức nghiêm trọng như nhận định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI): “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”.

Những nhận định, đánh giá của Trung ương về tình hình đảng viên, cán bộ như trên có thể nói đấy là một nguy cơ, nếu đã nhận thấy mà chậm khắc phục sửa chữa thì có thể trở nên mất lòng tin của nhân dân, Đảng sẽ mất vai trò lãnh đạo, và điều đó dẫn đến tình hình đất nước ra sao, hẳn chúng ta đều biết. Sinh thời Bác Hồ đã dự báo điều này có thể xảy ra trong Đảng, Bác luôn nhắc nhở mọi đảng viên, cán bộ phải thường xuyên học tập, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, cục bộ địa phương, tham ô, tham nhũng, phai nhạt lý tưởng.

 

Đặc biệt nghiêm trọng là việc phai nhạt lý tưởng, suy thoái về chính trị, đạo đức cách mạng. Không ít đảng viên, cán bộ lãnh đạo các cấp không chịu rèn luyện học tập, lạc hậu với tình hình thực tế, không đủ kiến thức nhận định, phân tích, đánh giá tình hình một cách khách quan, mà theo đuôi quần chúng, thậm chí theo đuôi bọn phản động, quay lưng với quá khứ, bất mãn, a dua trong việc tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, nói xấu Đảng, thiếu lòng tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra phải làm gì để khắc phục tình trạng nói trên. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành không nhận được nhiều chuyển biến. Dư luận vẫn chưa tin những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm mà nghiêm túc sửa chữa; đôi nơi, đôi chỗ và không ít người tỏ ra “lờn thuốc”, càng nói chống tham nhũng, thì không ít cán bộ lãnh đạo càng giàu lên bất thường. Càng chống suy thoái về chính trị thì việc học tập, rèn luyện về chính trị càng tỏ ra bất khả, chạy theo bằng cấp; chất lượng nội dung trong dạy và học chính trị có thể nói ngày càng kém đi.

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, điều đó nhiều đại hội của Đảng đã khẳng định. Liên quan đến lời dạy của Bác Hồ về công tác đảng, chúng ta cần coi đó là việc nhất thiết phải làm, đặc biệt là làm thật sự trong đợt sinh hoạt chính trị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII theo tinh thần phải “giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta” (Văn kiện Đại hội XI của Đảng).

 

Đồng thời với đó là tập trung vào mấy nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó chú trọng, quan trọng hàng đầu là việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng thoái hóa tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp!

                                                                                                                                              Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG