The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10): Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
16/10/2014 - Lượt xem: 2205
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Kiểm tra Đảng các cấp trong tỉnh đã tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và các hướng dẫn thi hành.

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với UBKT Trung ương Đảng về thực hiện công tác KTGS của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với UBKT Trung ương Đảng về thực hiện công tác KTGS của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã triển khai KTGS trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện, tập trung KTGS việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối và nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên… Riêng UBKT Tỉnh ủy đã chú trọng tham mưu cho cấp ủy và tổ chức KTGS việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, quan tâm KTGS một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm như: công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng, lãng phí… Qua đó, kịp thời xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật của cấp ủy, UBKT và tổ chức đảng các cấp, cùng với phát huy vai trò của các ban tham mưu của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, Tỉnh ủy đã tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các quy trình KTGS thi hành kỷ luật đảng; ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, ban ngành có liên quan trong KTGS, kỷ luật đảng; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng phương hướng, chương trình, kế hoạch KTGS nhiệm kỳ và hàng năm; lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với các tổ chức đảng và đảng viên, trong đó chú trọng việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chấp hành quy chế làm việc; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 3.746 tổ chức đảng và 17.933 đảng viên, giám sát 1.024 tổ chức đảng và 3.343 đảng viên, giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 161 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 13 lượt đảng viên. Qua KTGS, các cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật 25 tổ chức đảng và 993 đảng viên vi phạm. Nhìn chung chất lượng, hiệu quả công tác KTGS từng bước được nâng lên, khẳng định được vị trí, tác dụng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 

   Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác KT Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác KT, GS Đảng.
Ảnh: Thanh Nhật

Từ năm 2012 đến nay, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, UBKT các cấp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các hướng dẫn về công tác KTGS việc thực hiện nghị quyết. Ngành Kiểm tra Đảng đã tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm đối với một số cấp ủy, cấp dưới và đảng viên; đôn đốc, theo dõi và kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kịp thời bổ sung đối tượng KTGS việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao UBKT Tỉnh ủy thẩm tra và xác minh 8 nhóm vấn đề, Ban Thường vụ cấp huyện và tương đương đã giao UBKT cùng cấp phối hợp ngành chức năng thẩm tra, xác minh 68 nhóm vấn đề, đến nay đã hoàn thành việc thẩm tra, xác minh, làm rõ...

Qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với 12 cán bộ, đảng viên vi phạm; cấp huyện và cơ sở thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 87 đảng viên, đảm bảo đúng quy định. Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng, tăng cường và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

                                                                                                                 Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG