Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh:K.T)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 10/8/2018, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý  luận Trung ương” đã nêu ra những thành tựu, hạn chế của 6 tháng đầu năm, cùng nguyên nhân của thành tựu, hạn chế. Về công việc 6 tháng cuối năm, dự thảo Báo cáo cũng đã nêu 9 nhiệm vụ và 4 giải pháp chủ yếu.

Hai nội dung của Kỳ họp đề cập đến đều là những vấn đề quan trọng, nhất là chiến lược biển. Vì thời gian Kỳ họp không nhiều nên đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đồng chí trong Hội đồng thực hiện sự phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phát biểu vào những vấn đề nêu trên.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo, đặc biệt là Báo cáo tư vấn; sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sắp tới./.