The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI: Hoạt động chất vấn diễn ra sôi nổi, đúng chủ đề(*)
09/12/2016 - Lượt xem: 1970
Chiều ngày 08/12, Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng trên.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI đã thành công tốt đẹp.

Qua nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, kiến nghị của cử tri và các ngành liên quan, các đại biểu đã tập trung thảo luận một cách dân chủ, tâm huyết, phân tích những mặt đạt được, chưa được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và dự báo những thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2017. HĐND tỉnh nhận thấy, trong điều kiện tình hình kinh tế cả nước và tỉnh ta còn nhiều mặt chưa thuận lợi, tăng trưởng chậm nhưng các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 mà UBND tỉnh đã trình.

Đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình, nhất trí thông qua 39 nghị quyết trên các lĩnh vực. Với các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp này UBND tỉnh và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Kỳ họp lần thứ Hai HĐND tỉnh khóa XI.

Một trong những nội dung được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm là nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời các kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh tại Kỳ họp. HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn. Tại Kỳ họp lần này, hoạt động chất vấn đã diễn ra sôi nổi, đúng chủ đề với 08 lượt ý kiến; các ý kiến chất vấn tập trung vào các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như tiến độ thực hiện dự án “hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ” chậm; quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai của các cơ quan nhà nước còn buông lỏng; vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại chưa được chú trọng; vấn đề bán hàng đa cấp, vấn đề chợ Hoa Lư chưa được di dời; việc thực hiện chính sách khen thưởng đột xuất nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức chưa thực hiện kịp thời; vấn đề xả lũ của Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak cho là “đúng quy trình” nhưng vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân,.... Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề mà các đại biểu đề cập, tạo sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các vị phải thực hiện nghiêm túc lời hứa của mình và phải có báo báo việc thực hiện lời hứa với HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Ba năm 2017. Đồng thời, giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn. Kỳ họp thứ Hai thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh mới chỉ xem là bước dạo đầu tiên. Từ Kỳ họp thứ Ba trở đi sẽ thực hiện đầy đủ và thực chất hơn, vì vậy, yêu cầu UBND các cấp, các sở, ngành, hiện nay trong thực hiện nhiệm vụ mà trách nhiệm chưa tốt thì hãy nhanh chóng có giải pháp khắc phục.

Tại kỳ họp này chúng ta đã bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI. Đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy năng lực công tác trên cương vị mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, hoàn thành trọng trách nhân dân giao phó, luôn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri tỉnh nhà.

Thưa các vị đại biểu,

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 mà UBND tỉnh đã trình. Tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp; quán triệt sự chỉ đạo của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra cho năm 2017.

Hai là, thực hiện nghiêm quy định về dự toán thu, chi, quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí các dự án đầu tư công. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án, công trình. Ngăn chặn trốn lậu thuế, xử lý nợ đọng tiền thuế; tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ tài sản công. Cắt giảm các khoản chi thường xuyên kém hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiết kiệm chi thường xuyên.

Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với sắp xếp bộ máy một cách hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và thực hiện công khai, minh bạch về tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các sai phạm; tổ chức có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, công chức.

Bốn là, tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững. tạo chuyển biến rõ rệt về tái cơ cấu kinh tế (trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp) gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón, có cơ chế phối hợp, phân công rõ ràng trách nhiệm quản lý nhà nước đối với mặt hàng này. Thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước.

Năm là, HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở ban ngành và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu.

Sáu là, đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn trả lời và nhận khuyết điểm trong điều hành một vài lĩnh vực còn hạn chế mà đại biểu đã chất vấn và đã làm rõ trách nhiệm của tập thể thành viên UBND tỉnh, UBND tỉnh cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng của tập thể thành viên UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp thiết, nhất là việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài liên quan đến các cơ quan tư pháp trong thời gian qua theo quy định của pháp luật.

Thưa các vị đại biểu,

Với những khó khăn, thử thách trong việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2017, một lần nữa tôi đề nghị chính quyền các cấp và các sở, ngành tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, cụ thể, tập trung mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 mà Nghị quyết của HĐND tỉnh Kỳ họp thứ Hai đã đề ra; đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực tiếp xúc cử tri, để báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri, chuyển tải đầy đủ các nghị quyết đã được Kỳ họp thứ Hai thông qua. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát tốt việc thực hiện các nghị quyết này.

Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình đề ra, thay mặt chủ tọa Kỳ họp tôi xin cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách quý tham dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan báo, đài, lực lượng  phục vụ cho kỳ họp đã đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Kỳ họp.

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng cử tri trong tỉnh khỏe mạnh, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

Xin trân trọng cám ơn!

Đồng chí Dương Văn Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG