The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự
13/11/2019 - Lượt xem: 1861
Trên cơ sở các chi bộ quân sự xã, thị trấn được thành lập theo chủ trương của Đảng ủy Quân khu 5 và thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/TW ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng ủy xã, thị trấn điều chỉnh bổ sung thành phần đảng viên, kiện toàn chi bộ quân sự đủ số lượng, đúng quy định, từng bước nâng cao về chất lượng.

Các đồng chí được chỉ định, bổ sung vào chi bộ quân sự xã, thị trấn hàng năm cơ bản đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tham gia vào hoạt động lãnh đạo của chi bộ. Đến nay, 14/14 xã, thị trấn của huyện đã thành lập chi bộ quân sự, trong đó có 12/14 chi bộ quân sự có chi ủy (đạt tỷ lệ 85,7%); so với năm 2008 tăng 10 chi bộ có chi ủy. Đối tượng lãnh đạo của các chi bộ quân sự trên địa bàn huyện là 14 ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, 14 trung đội dân quân cơ động và 01 tiểu đội dân quân thường trực.  

Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã, thị trấn đảm bảo theo đúng Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW: đồng chí bí thư đảng ủy xã, thị trấn kiêm bí thư chi bộ quân sự, các đồng chí đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, các đồng chí đảng viên trong trung đội dân quân cơ động và dân quân thường trực. Hiện nay, 14/14 chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn là phó bí thư chi bộ quân sự và tham gia cấp ủy địa phương. Hầu hết các đồng chí bí thư đảng ủy xã, thị trấn kiêm bí thư chi bộ quân sự phát huy được vai trò trách nhiệm, nắm được chức trách, nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có hiệu quả; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chi bộ hoạt động; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Việc duy trì, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, hoạt động của loại hình chi bộ quân sự xã, thị trấn đã góp phần quan trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân trong tình hình mới.

Những năm qua, từ thực tiễn hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn đã khẳng định được tính đúng đắn về nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy và lực lượng vũ trang ở cơ sở. Các chi bộ quân sự thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân; không dao động trước những khó khăn, tiêu cực của xã hội, tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, lực lượng dân quân toàn huyện đạt 1,36% so với dân số; đảng viên trong lực lượng dân quân chiếm tỷ lệ 17,3%.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa. Ảnh: N.Đ

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tham mưu về công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Tổ chức huấn luyện, diễn tập hàng năm theo đúng quy định, có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; từ năm 2009 đến tháng 7 năm 2019, trên cơ sở kế hoạch của huyện, các chi bộ quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn tổ chức 32 lượt diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ, trong đó có 02 lượt đạt loại giỏi, 22 lượt đạt loại khá và 08 lượt xếp loại trung bình. Công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, có nhiều chuyển biến tích cực; từ năm 2009 đến nay đã giao quân lên đường nhập ngũ 1.565 công dân, tỷ lệ giao quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao, kịp thời xử lý các trường hợp công dân chống, trốn khám sức khỏe và lệnh gọi nhập ngũ. Các phương án, kế hoạch hoạt động của ban chỉ huy quân sự, kế hoạch huấn luyện, diễn tập, hoạt động của lực lượng dân quân đều đặt dưới sự lãnh đạo của chi bộ quân sự.

Trên cơ sở Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng và Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; các chi bộ quân sự đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động với công an, kiểm lâm và các lực lượng liên quan để trao đổi thông tin, nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn giáp ranh, vùng sâu, vùng xa, ngăn chặn vượt biên, phòng, chống bạo loạn; chủ động giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác dân vận ở địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia các loại tà đạo, mê tín dị đoan, từ bỏ các tập tục lạc hậu; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhìn chung, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, trọng tâm là Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy chủ động hướng dẫn các đảng ủy xã, thị trấn xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chi bộ quân sự cơ bản hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ quân sự không ngừng được củng cố, tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên có độ tin cậy về chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần xây dựng đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG