Unable to connect to the remote server Kông Chro: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
03/09/2018 - Lượt xem: 12856
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong tháng Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên kết nạp từ đầu năm đến nay được 92 đảng viên, đạt 73% Nghị quyết đề ra.

Công tác tuyên truyền, tổ chức, quán triệt, học tập, thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tiếp tục được quan tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch và xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) để thực hiện trong toàn Đảng bộ. 

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (phiên bất thường) để giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Công tác sơ, tổng kết và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc. Đồng thời, đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh bằng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ; đã thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã còn thiếu theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả: Trong tháng, đã cử 01 cán bộ đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Đà Nẵng, mở 01 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ tại huyện, với 68 học viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong tháng Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên kết nạp từ đầu năm đến nay được 92 đảng viên, đạt 73% Nghị quyết đề ra, trong đó: Dân tộc thiểu số 46 đồng chí, đảng viên nữ 46 đồng chí, đoàn viên 53 đồng chí, giáo viên 25 đồng chí, dân quân 18 đồng chí. Chuyển đảng chính thức cho 20 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được tăng cường, đảm bảo dân chủ, khách quan, chất lượng theo đúng kế hoạch đề ra. Trong tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đối với Chi bộ Phòng Giáo dục, nâng tổng số TCCS Đảng được kiểm tra, giám sát từ đầu năm đến nay lên 11/11 TCCS Đảng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thành lập 01 Đoàn kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật 02 đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin và xây dựng kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp IaPa và 02 đảng viên.

Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy về theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Kết luận, Thông báo Kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy xã Yang Nam, Chư Krey. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Thông báo Kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành.

Chỉ đạo cơ quan dân vận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời  tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thị trấn Kông Chro.

UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019; triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản; tiếp tục triển khai kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2018. Hoàn thành Đề án giảm nghèo bền vững huyện giai đoạn 2018 - 2020. Tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn, không để nợ đọng thuế. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2018-2019; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội  tiếp tục uyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên xuống các thôn làng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Đồng thời phối hợp giám sát chặt chẽ việc triển khai các chương trình hỗ trợ, cấp phát các mặt hàng cho không.

Chỉ đạo Huyện đoàn tổ chức tổng kết hoạt động hè. Đồng thời chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức đánh giá và bàn giao các em học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương cho các trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG