The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kông Chro: Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở
08/12/2019 - Lượt xem: 1743
Sau 02 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn 64-HD/BTGTU, ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đến nay, công tác tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhận thức được tầm quan trọng trong triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ KôngChro đã xây dựng Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 07 tháng 7 năm 2018 triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phổ trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức cơ sở đảng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về quan điểm, mục tiêu, nội dung thực hiện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1993-QĐ/HU ngày 06 tháng 11 năm 2018 thành lập lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Quyết định số 1994-QĐ/HU ngày 06 tháng 11 năm 2018 ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, nghĩa vụ của lực lượng nòng cốt; xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Đảng ủy các xã, Thị trấn trong quản lý, tổ chức hoạt động của lực lượng này. Kiện toàn lại lực lượng sau khi triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn, làng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, hiện trên địa bàn huyện lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố có 74 đồng chí.

 

Sau khi kiện toàn lại lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố, công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở đã có chuyến những biến tích cực hơn. Trên cơ sở nắm chắc đối tượng tuyên truyền để cung cấp thông tin mang tính thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh và địa phương. Đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Bản tin sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn tuyên truyền gửi tới các tổ chức cơ sở đảng và lực lượng nòng cốt tuyên truyên miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố, cung cấp các thông tin tuyên truyền đến bà con, nhân dân ở các thôn, làng. Qua thời gian triển khai thực hiện, lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, góp phần giúp cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, ổn định sản xuất và đời sống, không để xảy ra tình hình phức tạp.

Một buổi tuyên truyền trong nhân dân được tổ chức tại huyện Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Đông

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì lực lượng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn cũng gặp một số khó khăn như: Lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố là những người sinh sống ở địa bàn cơ sở, điều kiện tiếp cận với các vấn đề chính trị xã hội khoa học công nghệ và những vấn đề mới gặp nhiều khó khăn, lực lượng này hầu hết là cán bộ hưu trí, người có uy tín nên tuổi đời cao, có kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị, nhưng việc sử dụng công nghệ thông tin Internet, mạng xã hội còn hạn chế; trong hoạt động còn có sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố với đội ngũ tuyên truyên viên của các xã, thị trấn vì cùng hoạt động ở địa bàn cơ sở; việc thực hiện chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động chưa có các quy định cụ thể mức phụ cấp, cũng như việc dự toán quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ, công tác tuyên truyền đòi hỏi cần phải liên tục đổi mới, huyện đã xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố đạt hiểu quả cao trong thời gian đến, đó là: Nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng là nhân tố đảm bảo xây dựng lực lượng nòng cốt đúng hướng, hoạt động có hiệu quả; thường xuyên bồi dưỡng, trao đối kỹ năng, nghiệp vụ công tác phân công nhiệm vụ cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, để xây dựng lực lượng nòng cốt. Quan tâm giúp đỡ, động viên lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố; Đảng ủy các xã, Thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và cử cán bộ trưc tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng, các buổi tuyên truyền, thông tin tại thôn, làng, tổ dân phố nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, phương thức triển khai các nội dung, việc sử dụng các loại tài liệu được cung cấp và hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng, đồng thời nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội tại cơ sở để kịp thời tham mưu các biện pháp tháo gỡ khó khăn ngay tại địa bàn.

Hoàng Liên

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG