Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam cho biết,  với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Bứt phá - Sáng tạo - Hiệu quả”, Liên minh HTX Việt Nam đã đề xuất các giải pháp đột phá với Chính phủ về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX; kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương; tích cực chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Xây dựng và chủ động triển khai thực hiện các Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Liên minh HTX Việt Nam cũng tập trung nguồn lực triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Các Tổ công tác đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, thành phố thực hiện 63 dự án xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ 14 mô hình HTX phát triển sản xuất; 8 mô hình HTX chuyển giao công nghệ, tăng 10,4% so với năm 2018. Từ đó, các dự án được triển khai đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; cải thiện năng lực quản lý điều hành HTX; gia tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; chi phí sản xuất kinh doanh của HTX giảm từ 5% - 7%, doanh thu của HTX tăng 15% - 20%, lợi nhuận của HTX tăng từ 10%-12%, mang lại nhiều hơn lợi ích cho thành viên HTX.

Trong năm 2019, cả nước thành lập mới 2.640 HTX, trung bình 42 HTX/tỉnh, thành, tăng 12% so với năm 2018, vượt 6% kế hoạch năm 2019. Các tỉnh, thành cũng đã giải thể 585 HTX, giảm 95 HTX (14%) so với năm 2018. Tất cả các tỉnh thành đều có HTX thành lập mới, trong đó, có 43 tỉnh thành có số lượng HTX thành lập mới cao hơn năm 2018. Ngoài ra, có 53 tỉnh, thành có số HTX mới thành lập đạt và vượt kế hoạch năm 2019.

Luỹ kế đến nay, cả nước có 24.618 HTX, trong đó, có 22.714 HTX đang hoạt động. Thành phần HTX nhiều nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp với 14.816 HTX; ngoài ra còn có 2.036 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 1.802 HTX thương mại dịch vụ; 1.338 HTX vận tải; 746 HTX xây dựng… Các HTX phát triển theo hướng mở rộng quy mô số lượng thành viên, nguồn vốn và phạm vi ở cấp huyện, tỉnh và liên tỉnh. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; liên kết hợp tác với doanh nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng được chú trọng…

Tổng số thành viên HTX đạt trên 7 triệu thành viên. Tổng vốn điều lệ của các HTX đạt 37.000 tỷ đồng, bình quân mỗi HTX là 1,69 tỷ đồng/HTX, tăng 0,39 tỷ đồng/HTX so với năm 2018. Tổng số lao động thường xuyên khoảng 2,44 triệu người. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 44,5 triệu đồng/năm/người, tăng 0,8 triệu đồng/năm/người (18%) so với năm 2018.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, bền vững, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu thành lập mới ít nhất 5.000 tổ hợp tác; trên 2.500 HTX; 20 Liên hiệp HTX. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 10% trở lên so với năm 2019, đạt trung bình trên 4,5 triệu đồng/người/tháng. Liên minh HTX Việt Nam cũng đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành phố có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng; Xây dựng mới 200 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong năm 2019, đặc biệt là trên khía cạnh giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần vào sự phát triển của kinh tế - xã hội cả nước. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, từ đó, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố. Trong thành tích chung đó có vai trò quan trọng của hệ thống HTX Việt Nam.

Mặc dù vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của phát triển kinh tế tập thể, HTX. Trong đó, nổi cộm hiện nay là nhiều HTX chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, vai trò của mình; quy mô sản xuất còn nhỏ, manh mún; năng lực quản trị của HTX còn hạn chế. Việc phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX có hiệu quả chưa sâu rộng; cơ chế, chính sách vẫn còn hạn chế nên HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế…

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy, chính quyền vào cuộc tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX. Liên minh HTX các cấp tiếp tục rà soát, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX thuộc thẩm quyền. Đồng thời kiến nghị những bất cập nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 Liên minh HTX Việt Nam tặng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bức tranh Bác Hồ.

“Cần tạo chuyển biến về nhận thức và phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX Việt Nam và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với sự phát triển của HTX. Cấp ủy Đảng, chính quyền cùng quan tâm, chỉ đạo phối hợp hỗ trợ thì hoạt động của HTX mới lớn mạnh” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để làm được điều này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác HTX, nhất là người đứng đầu phải là những người luôn nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo và dám nghĩ dám làm để đưa HTX ngày càng phát triển. Phấn đấu đến năm 2020 phải có 15000 HTX. Muốn thế đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới địa phương phải được quan tâm, không nên đưa về HTX những cán bộ thiếu năng lực, trình độ. “Cán bộ có vấn đề này vấn đề nọ lại đưa sang Liên minh thì hoạt động điều hành sẽ có nhiều tâm tư, kém hiệu quả…” - ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, số lượng HTX hiện đã tương đối lớn, nhưng phải chú ý nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng hoạt động. Ở đó, sự phối hợp giữa các bộ, ngành là rất quan trọng để các HTX hoạt động hiệu quả trong điều kiện mới. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống.../.