The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Khen thưởng 172 tập thể và cá nhân trong công tác tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
22/07/2022 - Lượt xem: 148
Chiều 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành-Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành trao bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tập thể Chi cục Thống kê khu vực Ayun Pa-Phú Thiện. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành (bìa phải) trao bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tập thể Chi cục Thống kê khu vực Ayun Pa-Phú Thiện. Ảnh: Minh Nguyễn

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước và năm 2020 được chọn là năm số liệu để thu thập và tổng hợp thống nhất cho tất cả đơn vị điều tra. Thông tin từ kết quả tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 phác họa đầy đủ sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; số lượng lao động; cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế; đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương.

Đây là những thông tin hữu ích phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành, địa phương xây dựng, ban hành chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và liên vùng sát với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021, tính đến ngày 31-12-2020, toàn tỉnh hiện có 61.866 cơ sở kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo (tăng 6,25% so với năm 2016). Cụ thể: có 60.518 đơn vị kinh tế (3.614 doanh nghiệp, 177 hợp tác xã và 56.727 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể); 1.073 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội (957 đơn vị sự nghiệp, giảm 30,8% so với năm 2016; 116 đơn vị hiệp hội, giảm 72,71% so với năm 2016); 275 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành trao bằng khen của UBND tỉnh tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ảnh: Minh Nguyễn

Tổng số lao động tham gia trong các đơn vị điều tra là 169.811 người. Trong số này, tổng số lao động tham gia trong các đơn vị kinh tế là 136.662 người (doanh nghiệp 51.416 người; hợp tác xã 1.117 người và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 84.069 người). Kết quả điều tra cho thấy, số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp giảm 9.212 người so với năm 2016; số lao động tham gia đơn vị sự nghiệp là 31.281 người, giảm 8,75% (tương đương 2.998 người) so với năm 2016.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ cũng báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo đó, tính đến 31-12-2020, toàn tỉnh có 679 cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội với 10.503 lao động (trong đó có 6.224 nam và 4.279 nữ).

Dịp này, đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 1 tập thể và 3 cá nhân; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 5 cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 30 cá nhân; giấy khen của Cục Thống kê cho 4 tập thể và 123 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG