The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Khẩn trương bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu
22/03/2023 - Lượt xem: 104
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 1-3 về tình hình thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Nhân dân về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, sửa đổi các quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận như: sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân...) khi thực hiện các TTHC, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, cũng như nguyên tắc “hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các TTHC”.

Ảnh minh họa.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, tờ khai điện tử trên cơ sở khai thác, tái sử dụng thông tin dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trong tháng 5-2023.

Các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên theo dõi các quyết định công bố TTHC của các bộ, ngành; chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31-10-2017; công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo đúng quy định.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG