Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương. Ảnh: VH

 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, rất nhiều nội dung mới cần được hoàn thiện, cụ thể hóa, vận dụng trong quá trình lãnh đạo đất nước. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý các cấp cần được chú trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc tổ chức lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn đổi mới. Cùng với việc tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, yêu cầu về cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý luôn giữ vai trò quan trọng, với nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải được nghiên cứu và đánh giá toàn diện. 

Để lớp học đạt kết quả cao, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các đồng chí học viên tập trung sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nội dung chương trình của lớp học; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuyên môn của người bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, để kết thúc khóa học trở về đơn vị công tác, các đồng chí học viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện khóa 3 gồm 77 học viên. Chương trình bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 03 tuần với 18 chuyên đề, 04 báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm và 01 chuyến đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Đây là những nội dung quan trọng thể hiện rõ tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, sát hợp với đối tượng học viên, giúp các học viên là bí thư cấp ủy cấp huyện củng cố sâu hơn về cơ sở lý luận, được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực./.

(Theo ĐCSVN)