Unable to connect to the remote server Kế hoạch học tập và làm theo gương Bác năm 2016
17/02/2016 - Lượt xem: 3467
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có quy định mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 15/02/2016 triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016 (đến khi có quy định mới).

Trong đó nhấn mạnh, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn các hình thức tổ chức thực hiện như: Sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận… trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về các chủ đề trên, hướng vào giải quyết những vấn đề mà đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, yếu kém để tập trung chỉ đạo giải quyết như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh (PCI); công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… hoặc nổi cộm về đạo đức, lối sống như: Vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức thực thi công vụ; lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”…   

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lựa chọn những vấn đề hiện nay còn hạn chế, yếu kém để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Tải Kế hoạch số 08-KH/TU Tại đây.

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG